42 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

28 czerwca 2019 roku – 25 lipca 2019 roku 

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 9 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących i organizacyjnych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządów Unii Miasteczek Polskich
 • Spotkanie Zarządu UMP z ministrem edukacji – spotkanie odtyczyło obaw samorządów co do zagwarantowania przez rząd większej ilości środków finansowych związanych z mającą nastąpić 1 września podwyżką płac nauczycieli
 • Udział w debacie nt stanu finansów publicznych w szczególności dotyczących finansów samorządów w czasie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 17 lipca br.
 • Udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w/s klastra energii Zeroemisyjne Gminy Mazowsza w Mszczonowie
 • Posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZIT
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Wołomina ws partnerstwa dotyczącego udziału Podkowy Leśnej w projekcie środowiskowym finansowanym ze środków Norweskich (konkursy przeznaczone są dla miast o liczbie ludności większej niż 30.000)
 • Spotkania z przedstawicielami firm dostarczających usługi informatyczne – oprogramowanie dla samorządów
 • Spotkanie ws możliwości włączenia na terenie miasta alternatywnych źródeł wytwarzania energii w miejski system sieci energetycznych – chodzi o produkcje energii i redukcję zakupu jej kosztów

Sprawy bieżące:

 • W dniu 16.07.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (ZP.271.7.2019) Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r.
 • Nie rozstrzygnięto przetargu na budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 – odcinek ul. Gołębia – granica miasta – ulica Grodziska
 • Zakończono procedury odbiorowe przebudowy i przejęto do eksploatacji odcinek Topolowa –Jana Pawła II.
 • Trwają prace formalno-prawne związane z odbiorem wykonanych przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji dla ulic:
  • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  • Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  • Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Błońskiej i Głównej)
 • Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
 • Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.
 • Odbył się nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego – wpłynęło 7 wniosków

Inne

 • Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (KIK) oraz Liceum Ogólnokształcące nr 60 w Podkowie Leśnej otrzymają dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości ok. 550.000 zł (ok. 450.000 KIK i 100.000 LO). Miasto Podkowa Leśna jest partnerem projektu
 • Wprowadzono regulamin i opłaty za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM)
 • Ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23

 

Dodaj komentarz