Zgłoszone projekty do Budżetu Partycypacyjnego

19 lipca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020. W terminie wpłynęło 7 projektów, wszystkie są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym.

  • Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni 98.275 zł
  • Remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy kościołem a budynkiem Urzędu Miasta 100.000 zł
  • Bezpieczny RAKtownik 33.946,43 zł
  • Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej 18.350 zł
  • Poeci o lipie 40.000 zł
  • Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK 53.358 zł
  • Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 70-90 tys. zł

Ostateczna listę projektów do głosowania poznamy w sierpniu, natomiast głosowanie obędzie się od 16 do 22 września 2019 roku.

 

Dodaj komentarz