Czy odzyskamy VAT?

Myśląc długofalowo o optymalizacji kosztów inwestycji i realizacji zadań bieżących podjąłem decyzję o współpracy z profesjonalnym doradcą podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Podkowa Leśna. Z uwagi na fakt, iż w tym momencie trudno mówić o jakichś rzetelnych szacunkach faktycznych kwot VAT mogących zasilić budżet miasta w tym bądź przyszłym roku kalendarzowym, w pierwszym etapie procesu zostanie przeprowadzony projekt polegający na analizie wydatków miasta realizowanych w ostatnich latach. Praca zostanie zakończona przygotowaniem raportu podsumowującego wyniki takiej analizy ze wskazaniem na:

  • konkretne inwestycje (wydatki bieżące), z tytułu których miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT,
  • kwoty VAT dotyczące ww. wydatków,
  • konkretne działania niezbędne do podjęcia, aby móc odzyskać VAT,
  • ewentualne ryzyka związane z procesem odzyskiwania VAT.

Po przygotowanej analizie przystąpimy do podjęcia działań zmierzających do odzyskania konkretnych kwot z konkretnych inwestycji i wydatków bieżących. Ważne jest, żeby wypracować koncepcję planowania realizacji inwestycji, aby maksymalnie zredukować obciążenia z tytułu podatku VAT. Dotychczasowy brak takiego odliczenia zwiększał realne koszty, jakie ponosiło nasze miasto, co miało negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny. Jeżeli okaże się, że możliwe będzie odzyskanie podatku VAT za poprzednie okresy, to będzie oznaczało dla gminy wymierne korzyści finansowe.

 

Dodaj komentarz