Kupa wstydu.

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale to człowiek ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Pewnie wszyscy wiedzą, że istnieje Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Podkowa Leśna, ale nie wszyscy go znają. W rozdziale VI owego regulaminu są opisane obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. & 24 mówi, że:

  1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniami i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierząt, które posiadają. Zobowiązane są również do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nie dotyczy to psów przewodników osób niepełnosprawnych.
  2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu.
  3. Należy utrzymywać stały i skuteczny dozór ad zwierzętami.
  4. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i nieruchomości; ograniczenie nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej.

Pierwszą sprawą jest bezpieczeństwo i to powinno wydawać się oczywiste i bezdyskusyjne. Właściciel psa powinien zadbać o to, by nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa innych ludzi i zwierząt (art. 77 Kodeksu Wykroczeń). Jego podstawowym obowiązkiem jest panowanie nad podopiecznym w miejscach publicznych, oznacza to, że nie możemy pozwolić zwierzęciu na wchodzenie w kontakt z innymi ludźmi, jeśli sobie tego nie życzą. Jako biegacz, doświadczenia mam różne, również i takie, gdzie pies za mną biegnie obszczekując niemiłosiernie, co do przyjemnych doznań nie należy, a właściciel reaguje nieskutecznie.

IMG_0021wDrugą sprawą jest sprzątanie po psie – o tym mówi nasz regulamin, którego zapisy w tym zakresie wynikają z art. 4 Ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie zaskakuje i nie zadziwia, jednak tak nie jest. Mam też świadomość, że przyczyną z jednej strony jest brak nawyku, a z drugiej mało koszy w Podkowie, do którym można byłoby takie zawiniątko wrzucić i nie musieć z nim chodzić przez pół miasta. Choć nie jest to usprawiedliwieniem dla pozostawionej psiej „niespodzianki” pod cudzą furtką. Problem istnieje, a jego rozwiązanie leży w naszych (mieszkańców) rękach.

IMG_0028Zostały zebrane oferty na zakup pojemników z workami na psie odchody oraz kosze. Mam wątpliwości, czy zakup pojemników z workami jest zasadny i późniejsze ich uzupełnianie, biorąc pod uwagę duży wydatek i skromny budżet. Może wystarczyłyby same kosze, dostawiane na ulicach w miarę możliwości finansowych, a w torebkę każdy zaopatrzyłby się sam wychodząc z domu? Czy kampania edukacyjna i informacyjna (np.wywieszenie tabliczek) przyniesie efekty? Czy Rada Miasta powinna wprowadzić kary finansowe?Te pytania kieruję do mieszkańców, jestem ciekaw Państwa opinii. Zapraszam do dyskusji.

Dodaj komentarz