66 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 8 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. Zbiórki środków finansowych na pomoc Ukrainie
 • Udział w uroczystości podpisania umowy na budowę drugiego toru linii kolejowej WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
 • W dniu 10.05.2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których dotyczy problem braku prawnego dostępu do drogi publicznej

Sprawy bieżące:

 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Kwiatowej (rondo), wprowadzenie wykonawcy ma się odbyć w dniu 13.05.2022r. Przebudowa ma zakończyć się do końca lipca.
 • 05.2022r. nastąpiło otwarcie przetargu na „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”. Najwyższa oferta wyniosła 1.416.797,03 zł, a najniższa 897.898,77 zł. Obecnie trwa analizowanie ofert.
 • 04.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna. Termin składania ofert upływa 30.05.2022r.
 • Pozyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na realizację projektu pt. „Podkowa Leśna dla klimatu”, czyli zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej. Obecnie czekamy na informację o terminie podpisania umowy.
 • Zakończono inwestycję pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”. Do użytku została przekazana bieżnia LA – 100 m wraz ze skocznią w dal, bieżnia terenowa – 200 m o nawierzchni mineralnej, boisko o nawierzchni bitumicznej do badmintona i siatkówki wyposażone w wysokie ogrodzenie tzw. piłkochwyt oraz strefa Teqball o nawierzchni bitumicznej wyposażona w trzy stoły do gier Teq.
 • Zakończono prace przy przebudowie ul. Sarniej.
 • Na ukończeniu są prace drogowe na ulicy Ptasiej i Bażantów, której nawierzchnia została wykonana z kruszywa bazaltowego, łączonego emulsją
 • Rozesłano zapytania do firm, które mogą przeprowadzić równanie ulic w ramach bieżącego utrzymania.
 • Zakończono prace przy instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola. Wykonawca usunął pojawiającą się awarię wyłączania się instalacji.
 • Wykonano ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Świerkowej 1, w celu zapobiegania uciążliwych czynności (np. wybijanie szyb) ze strony osób trzecich.
 • Naprawiono dach lokalów usługowych przy ul. Jana Pawła II 3
 • Naprawiono klatkę schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Orlej 4
 • Zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości działki nr ew. 126/2 przy ul. Kwiatowej w związku z wygranym przetargiem. Łączna kwota za nieruchomość wyniosła 1.615.618,53 zł.
 • Dnia 13.04.2022 r. zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości działki nr ew. 126/1 przy ul. Czeremchowej w związku z wygranym przetargiem. Łączna kwota za nieruchomość wyniosła 1.592.581,86 zł.
 • Dnia 22 kwietnia 2022 r. ogłoszono kolejną edycję Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023. Wnioski można składać od 1 maja do 31 maja 2022 r. Szczegóły w zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 35/2022 oraz na stronie internetowej Miasta.
 • Ogłoszono wyniki konkursu ofert (NGO) na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 r. Wpłynęło 11 ofert. Wyniki konkursu opublikowane zostały w BIP oraz na stronie internetowej Miasta.

Inne:

 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022 – za wybudowanie nowoczesnego, pasywnego przedszkola miejskiego.
 • Uplasowaliśmy się na 5 miejscu gmin miejskich w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2021”.
 • 04.2022 r. odbyło się polsko-ukraińskie Spotkanie Wielkanocne. W organizację spotkania włączyły się jednostki organizacyjne miasta: Biblioteka miejska, CKiIO, prywatni przedsiębiorcy: Cukiernia Dworak, Kwiaciarnia Sonia, Ferma Drobiu Leszkiewicz oraz Ukrainki mieszkające w naszym mieście.
 • 04.2022 r. sezon rowerowy rozpoczęliśmy rajdem jednośladów, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Na chętnych czekał krwiobus, pokaz ratownictwa i inne atrakcje, jak losowanie roweru, czy przelot nad Podkową.

Zaproszenia:

 • Uruchomiona została nowa miejska sekcja sportowa – Deskorolka dla początkujących. Zajęcia odbywają się na „Skateparku” przy ul. Świerkowej 1 w każdą środę o godzinie 16:00. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Dodaj komentarz