Pomoc dla Ukrainy-podsumowanie

Stan na 7 kwietnia 2022r.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy rozpoczęliśmy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o konieczności zapewnienia miejsca pobytu dla pierwszych 30 osób, tj. 26 lutego.

  • 26 lutego uruchomiliśmy zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby w dwóch lokalizacjach: na ul. Modrzewiowej 37 oraz w MOK, ul. Świerkowa 1. Ze względu na ogrom zebranych artykułów, 28 lutego nawiązaliśmy współpracę z Podkowa Centralna, ustalając z właścicielami, że miasto będzie wydawało w swoim punkcie artykuły pierwszej potrzeby, tj. jedzenie, art. higieniczne oraz leki, natomiast w punkcie Podkowa Centralna, obywatele Ukrainy będą mogli zaopatrzyć się w artykuły drugiej potrzeby, tj. ubrania, zabawki itp.

W związku z koniecznością opróżnienia sali kinowej w MOK (14 marca), jeden z przedsiębiorców udostępnił nam swój magazyn na ul. Brwinowskiej 2. Klucze do magazynu posiada miasto oraz właściciele Podkowa Centralna, tak aby na bieżąco uzupełnić brakujące rzeczy w swoich punktach wydawania. Oba te miejsca są czynne w określonych godzinach. Ubrania i zabawki także przekazujemy do punktu darmowego sklepu w „Galerii Brwinów”, w którym wolontariusze prowadzą bezpośrednią dystrybucję ubrań dla potrzebujących z Ukrainy.

Na zbiórkę odpowiedzieli bardzo licznie mieszkańcy Podkowy i okolicznych miejscowości. Od pierwszego dnia akcji pomocowej ogromnym wsparciem byli wolontariusze (mieszkańcy, uczniowie, harcerze), którzy segregowali otrzymane rzeczy, przewozili, obsługiwali punkty pomocowe.

  • Dzięki sieci kontaktów nawiązałem współpracę z Holendrami, tamtejszymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, co przyniosło efekty w postaci:

– ośmiu (8) transportów z darami: artykułów medycznych, artkułów dla niepełnosprawnych, higienicznych, żywności, jedzenia dla zwierząt, ubrań, plecaków, itp.

– zorganizowania 4 wyjazdów (200 osób) do okolic Amsterdamu, Hagi, Bredy i Maastricht, gdzie wszyscy wysłani przez nas Ukraińcy otrzymali miejsce do zamieszkania, opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną, edukację i możliwość dostępu do rynku pracy.

– zorganizowania indywidualnych wyjazdów dla osób wymagających specjalistycznej opieki medycznej

  • Nawiązałem współpracę z Klubem Inteligencji Katolickiej, który zaangażowany jest w ewakuację m.in. domów dziecka i osób niepełnosprawnych, dla których poszukiwano miejsc pobytu.

Część z tych osób została zakwaterowana w Podkowie Leśnej, dla 99 osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy noclegi na okres przejściowy w woj. kujawsko – pomorskim, obecnie grupa przebywa w Toruniu, dla kolejnej grupy 161 osób ewakuowanych z Żytomierza zorganizowaliśmy transport od ukraińskiej granicy do Kołobrzegu, gdzie zostały zakwaterowane, obecnie grupa znajduje się już na terenie Niemiec. Dzięki KIK udało nam się kilkoro Ukraińców z Podkowy wysłać do Szwajcarii, gdzie otrzymali pełne wsparcie.

  • Od 26 lutego prowadzimy bazę mieszkań/lokali/domów zgłoszonych przez osoby prywatne i instytucje. Potrzebujący Ukraińcy trafili do nas z polecenia organizacji pomocowych, ale najczęściej przypadkowych, zaangażowanych osób bezpośrednio na granicy. Szacujemy, że dotychczas na terenie miasta przez burmistrza i bezpośrednio osoby prywatne zostało zakwaterowanych ponad 600 osób, z których część już opuściła Podkowę.
  • Organizujemy lub współuczestniczymy w organizowaniu transportu (bądź dostarczaniu artykułów) dla osób przybywających z Ukrainy lub w Ukrainie:

– przy współpracy z Metropolią Warszawską udało się wysłać duży transport najpotrzebniejszych artykułów do polskich miast przygranicznych m.in. Sieniawy, gdzie wolontariusze rozdawali artykuły stojącym na granicy

– zaopatrzyliśmy grupę rowerzystów, która rowerami przewoziła rzeczy tuż za granicę

– nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Zieloni Grodzisk”, dzięki czemu nasze dary, głównie artykuły medyczne i wojskowe kilkukrotnie trafiły do jednostek wojskowych na terenie Ukrainy – w rejonie Dniepropietrowskim oraz okolic Kijowa. Środki medyczne zostały przekazane do szpitali w Ivano-Frankowsku i Białej Cerkwi.

– trzykrotnie przekazaliśmy dary osobom prywatnym, które dostarczały artykuły (koce, folie termiczne, jedzenie) osobom na granicy

– nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Avalon, na co dzień zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami, której przekazaliśmy sprzęt dla niepełnosprawnych oraz artykuły medyczne, m.in. 350 kul i lasek teleskopowych (część to pary), poza tym balkoniki, wózki, toalety, artykuły pierwszej pomocy, pampersy i podkłady dla dorosłych, cewniki, kroplówki i lekarstwa. Sprzęt został przekazany zgodnie z zapotrzebowaniem do Expo Modlińska oraz szpitala w Ukrainie.

– przekazaliśmy 2,5 tony jedzenia dla psów i kotów oraz transportery, obroże itd., które zostały przewiezione do schronisk w obwodzie kijowskim, Makarowie i Brodziance.

– nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mam Serce oraz przedstawicielami miasta Sarny w Ukrainie, do którego przekazaliśmy pomoc dla szpitala (sprzęt dla niepełnosprawnych, art. medyczne i higieniczne). Szpital obecnie stanowi centrum pomocy dla uciekających przed wojną. Do szpitala przyjmowani są ranni, cywile, żołnierze i dzieci, przenoszeni są tu także najmłodsi oraz kobiety w ciąży ze zburzonych szpitali w innych częściach kraju. Najciężej chorzy przebywają cały czas w piwnicach szpitala, natomiast ci, którzy pozostali na oddziałach, są przenoszeni na dół podczas każdego alarmu przeciwlotniczego. Codziennie toczy się tu walka o życie.

  • Zorganizowaliśmy zbiórkę środków finansowych. Korzystamy z konta Fundacji Lumen. Do 19 kwietnia zostało zebranych 40 450 zł i 5 514 Euro. Zachęcam do wpłat, nr konta jest podany na kolejnej stronie Biuletynu
  • Od pierwszych dni, kiedy przyjechali Ukraińcy, do podkowiańskich szkół przyjmowane są dzieci. Obecnie uczęszcza 52 dzieci (szkoła samorządowa – 34, KIK – 18), do przedszkola 4 dzieci. Do przedszkola skierowanych zostało 9 dzieci.
  • W CKiIO została uruchomiona dla dzieci ukraińskich świetlica.
  • Zorganizowaliśmy świąteczne spotkanie dla mieszkańców i gości z Ukrainy, w którego organizację włączyliśmy mieszkające w Podkowie Ukrainki.

Fot. Spotkanie Wielkanocne

Informacje ogólne, w tym dane liczbowe (stan na 7 kwietnia 2022 r.)

PESEL

Od 16 marca 2022 r. Urząd Miasta wydaje numery PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. W celu usprawnienia pracy i jak najszybszego obsłużenia interesantów, przeszkoliliśmy dodatkowo dwie osoby (w sumie 4 osoby obsługują rejestr PESEL, a oprócz tego wykonują swoje obowiązki) i uruchomiliśmy trzecie stanowisko obsługi. Na miejscu wykonujemy bezpłatnie zdjęcia niezbędne do wydania numeru PESEL. Dzięki tym działaniom ok. 90% zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL osób z Ukrainy przebywających na terenie Podkowy Leśnej otrzymało już ten numer. Nie ma rejonizacji, więc w miarę możliwości obsługujemy też uchodźców przebywających na terenie sąsiednich gmin i Warszawy. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy obiecanych dwóch zestawów komputerowych do obsługi nadawania numerów PESEL.  Do dnia 7 kwietnia w urzędzie zostało wykonanych 209 zdjęć i  wydano 293 numery PESEL.

 

Działania OPS na rzecz uchodźców z Ukrainy:

Począwszy od dnia 3 marca 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, osoby przyjmujące obywateli ukraińskich (którzy przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 r.) proszone są o rejestrowanie swoich gości.

W tym celu obywatele Ukrainy wypełniają (opracowany przez OPS) formularz – „karta tymczasowego pobytu”. Dokument można wypełnić na miejscu w OPS lub pobrać go ze strony i dostarczyć wypełniony do jednostki. Następnie osoby te otrzymują numerowaną kartę pobytu (opracowaną w urzędzie), która uprawnia do skorzystania ze wsparcia w formie rzeczowej oraz z porad lekarskich, prawnych i psychologicznych w ramach lokalnej oferty miasta (tzn. pomoc dostępna jest wyłącznie dla osób przebywających na terenie Miasta Podkowa Leśna).

Na obecną chwilę OPS zarejestrował 115 rodzin przebywających w domach mieszkańców Podkowy Leśnej to jest 298 osób. Wydano 110 kart mieszkańca tymczasowego (jedną na rodzinę).

Pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polsce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, otrzymają pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Wnioski są przyjmowane od 18.03.2022, do 7 kwietnia złożono 83 wnioski o wypłatę świadczenia dla 163 osób (1 wniosek na rodzinę)

Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej.

Obiad w szkole/przedszkolu (obecnie dla 17 dzieci, bez przedszkolnych- mamy same zapłaciły)

Pomoc w formie obiadu w szkole/przedszkolu jest przyznawana na okres 2 miesięcy na podstawie złożonego wniosku. W przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu jest wydawana decyzja administracyjna i konieczne jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Obywatel Ukrainy może też starać się o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Pomoc żywnościowa POPŻ

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu otrzymania skierowania do odbioru żywności z Banku Żywności, który pełni funkcję lokalnej organizacji partnerskiej i prowadzi wydawanie żywności osobom potrzebującym. W celu otrzymania skierowania należy złożyć oświadczenie o posiadanym dochodzie.

Wsparcie finansowe dla osób pomagającym uchodźcom z Ukrainy (40zł)

Wnioski przyjmujemy od 24.03.2022 (obecnie zostało złożonych 12 wniosków, o zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla 37 osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022).

Osoby, które zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień udzielnej pomocy.

Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni i wypłacone zostanie z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Pomoc psychologiczna

Każda osoba, która przyjechała z Ukrainy po 24.02.2022 r. i potrzebuje wsparcia psychologa ma możliwość skorzystania z tej formy pomocy w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przy ul. Kościelnej 3, Podkowa Leśna. W każdy poniedziałek od 14:00-19:00. Zapisy poprzez OPS.

Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców, także mogą skorzystać z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Dodaj komentarz