Apel o weryfikację deklaracji śmieciowych

Trwają prace nad uszczelnieniem systemu odbierania odpadów.

1298 – liczba działek zabudowanych

3892 – liczba osób zameldowanych

ok 200  – liczba osób zamieszkujących tymczasowo, w tym obywatele Ukrainy

3185 – liczba osób zadeklarowanych do uiszczania opłaty za śmieci

Z danych wynika, że ponad 900 osób nie zostało zgłoszonych do opłaty za śmieci. Bez podpisanej deklaracji dot. odpadów pozostaje obecnie ok. 284 nieruchomości.

Wiadomo, że część osób jest zameldowanych, a nie mieszka w Podkowie Leśnej, niemniej jednak z kontroli oraz informacji posiadanych przez pracowników urzędu wynika, że problem mieszkańców, którzy korzystają z miejskiego systemu odbioru śmieci (wystawiają śmieci w dniu wywozu przed dom), a nie uiszczają opłaty za wywóz jest bardzo poważny. Kontrola krzyżowa wykazała, że istnieje bardzo duża grupa osób, która korzysta z wody i kanalizacji, a nie płaci za śmieci. Wyraźnie zarysował się też problem zadeklarowania mniejszej liczby osób, niż faktycznie zamieszkuje  daną nieruchomość. Stwierdzono przypadki zamieszkiwania kilku lub kilkunastu osób, natomiast zadeklarowano do odbioru śmieci np. 1 osobę lub wcale.

Nie zakładam złej woli u mieszkańców, tylko być może zbyt słabą informację ze strony urzędu, dlatego przypominam:

każda osoba, która mieszka w Podkowie Leśnej (również najemca) ma obowiązek uiszczania opłaty za śmieci. Deklarację wraz z ilością faktycznie zamieszkujących osób daną nieruchomość należy zgłosić w Urzędzie Miasta. Opłata za śmieci segregowane to 15 zł miesięcznie od osoby, śmieci niesegregowane  – 30 zł miesięcznie od osoby. Opłatę należy wnosić do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Urząd nie wysyła rachunków do opłaty.

Proszę o sprawdzenie swoich deklaracji i ich ewentualną weryfikację. Urząd ze swojej strony podejmuje czynności wyjaśniające w stosunku do właścicieli nieruchomości, których złożone deklaracje budzą wątpliwości lub jest ich brak.

Dodaj komentarz