Budowa ulicy Modrzewiowej

Po okresie mrozów wznowiono budowę  ulicy Modrzewiowej pomiędzy ul. Topolową a Jana Pawła II. Roboty są prowadzone bardzo intensywnie, co najprawdopodobniej pozwoli prace zakończyć przed terminem.

O ulicy Modrzewiowej pisałem wielokrotnie informując Państwa, że jest problem z rozstrzygnięciem przetargów na jej wykonanie. Na szczęście, po kilku zmianach, etapowaniu prac udało się znaleźć wykonawcę.

I tak prace rozpoczęły się jeszcze w październiku 2018, gdzie zrealizowany został  odcinek od ul. Wschodniej do Topolowej. Została wykonana kanalizacja burzowa, nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki betonowej, a także progi spowalniające.

Przebudowa ulicy Modrzewiowej pozwoli na uporządkowanie ruchu w okolicy szkoły i kościoła, choć niezbędny do całkowitego poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie będzie remont ulicy Kościelnej.

Dodaj komentarz