Zadbajmy o naszą przyszłość!

Chciałbym podzielić się z Państwem pewną refleksją. Prześledziłem rejestry ludności w okresie ostatnich 30 lat i widać dwie niepokojące tendencje – od 2009 roku liczba ludności (4029) w Podkowie Leśnej sukcesywnie spada i przybyło o 23% osób powyżej 65 roku życia, czyli krótko mówiąc starzejemy się. Nie jesteśmy w tej mierze wyjątkiem w Polsce, czy Europie, ale jako człowiek pragmatyczny i z reguły będący myślami w przyszłości, znając tendencje – rozważam i analizuję różne scenariusze. Nie jest to spadek drastyczny, niemniej jednak biorąc pod uwagę już strukturę społeczną, w tak niewielkim mieście ma to bardzo istotne znaczenie. Z perspektywy demografii, ale także polityki społecznej interesującą staje się kwestia sytuacji w jakiej znajdują się i znajdą się w przyszłości ludzie starsi w Podkowie. A w dużej mierze jest to uzależnione od stanu finansów w mieście, na które w największym stopniu mają wpływy z PIT ludzi pracujących i nie bójmy się tego słowa – zamożnych. Dbałość o naszą przyszłość w perspektywie lat, to zadbanie przede wszystkim o to, by Podkowa Leśna była atrakcyjnym miejscem do życia nie tylko seniorów, ale dla ludzi młodych i w średnim wieku, aby oferta edukacyjna, kulturalna, sportowa była na tyle wyjątkowa, aby chcieli tu się osiedlać i zostawiać swoje podatki również ludzie majętni. Przyjazne środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo, dobra i nowoczesna infrastruktura (również drogowa) ma wpływ na jakość życia, ale nie da się tego osiągnąć bez zaangażowania nas wszystkich. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców, w tym osób, które kreują  miejsca do aktywności popołudniowej, weekendowej jest też jednym z celów strategii miasta. Należy podkreślić, że postawienie takiego celu jest w pełni zgodne z koncepcją miast-ogrodów na świecie. Ważne, abyśmy zrozumieli potrzeby i możliwości finansowe miasta i świadomie współuczestniczyli w zwiększaniu jego dochodów, również płacąc podatki w lokalnym urzędzie skarbowym. Kolejna niedobra rzecz to stale utrzymująca się na dość wysokim poziomie liczba osób zameldowanych czasowo. W tej grupie można wyróżnić dwa zbiory: cudzoziemców (którzy nie płacą podatków, które wracają do Podkowy) i dzieci, które zostały domeldowane z gmin ościennych, aby dostać się do naszego przedszkola i szkoły, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu na poziomie 1,5 do 2 mln złotych rocznie.

Zachęcam wszystkich mieszkających, lub pomieszkujących przez większą część roku w Podkowie Leśnej do płacenia w naszym mieście podatków. Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Bycie „porządnym” mieszkańcem, to też zobowiązanie do dbania o swoje najbliższe otoczenie również w wymiarze finansowym. Bez Państwa zaangażowania i pieniędzy oraz kilkuprocentowego przyrostu mieszkańców ( a przynajmniej zahamowania odpływu) miasto nie tylko nie będzie się rozwijało, ale też za parę(dziesiąt) lat może zabraknąć na jego stałe utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Zadbajmy o naszą przyszłość.

Dodaj komentarz