Budujemy drogi… i walczymy o kolejne…

Wiosna w pełnym rozkwicie, miejmy nadzieję, że kwiecień nie przyniesie niespodzianek i będziemy mogli kontynuować budowę dróg. Inwestycja na ulicy Iwaszkiewicza została zakończona, pozostało uporządkowane pobocza wraz z nasadzeniami, które powinny jeszcze pojawić się przed świętami.

DSC_9693fot. ul. Iwaszkiewicza

W fazie intensywnej budowy jest ulica Reymonta, droga została wykorytowana, przygotowano podbudowę, obecnie trwa układanie kostki i wylewanie murku oporowego. Prace idą bardzo sprawnie.

rejfot. ul. Reymonta

Lada moment ruszy przebudowa skrzyżowania ulicy Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo). Termin realizacji tej inwestycji przewidziany jest na 21 czerwca 2017r.

DSC_9531ronfot. skrzyżowanie Topolowa/Sosnowa/Bukowa/Al.Lipowa

Mieszkańcy ulicy Myśliwskiej mogli zaobserwować, że na ich drodze już zostały złożone obrzeża przygotowane do przebudowy na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej. Skrzyżowanie z ulicą Helenowską będzie wyniesione. Termin wykonania jest krótszy o miesiąc, niż w przypadku ronda, czyli pod koniec maja powinno być już po ewentualnych utrudnieniach.

mysfot. ul. Myśliwska

No i przechodzimy do tak długo oczekiwanej ulicy Kwiatowej. W dniu 23.03.2017 r. zawarłem umowę na jej przebudowę na odcinku od ulicy Wrzosowej do granicy miasta. Na wakacje ten kawałek już powinien być gotowy.

DSC_9704fot.ul. Kwiatowa

Jak ma się sprawa nieutwardzonego odcinka Kwiatowej od ul. Paproci do Parkowej?

Jak Państwo wiecie dokumentacja została złożona do starostwa powiatowego celem uzgodnienia. 10.01.br starosta zaopiniował projekt negatywnie z uwagi na: brak wymaganej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających, niezastosowanie na wszystkich skrzyżowaniach ścięć narożnych o wymiarach nie mniejszych niż 5x5m, zlokalizowanie zjazdu publicznego Kwiatowej  z Konwalii, niedostosowanie szerokości zjazdów z posesji ( powinny być węższe, niż obecnie są bramy), niezachowanie jednolitej szerokości jezdni w projekcie, brak chodnika lub poboczy dla pieszych”.

kw nieutfot. ul. Kwiatowa

Również starostwo zmieniło klasyfikację przebudowy na budowę uznając, że jest to droga gruntowa. Czy jest to droga gruntowa, wiedzą najlepiej mieszkańcy, którzy uczestniczyli w jej remoncie, polegającym na utwardzeniu tłuczniem, który obecnie niemiłosierni się pyli. W posiadaniu urzędu są również badania gruntu, które są obligatoryjnie wykonywane dla każdej dokumentacji drogowej ze względu na konieczność odwodnienia. Z badań wynika, że podkowiańskie drogi mają nasyp kilkudziesięciu centymetrów różnych frakcji, w tym tłucznia. Nawierzchnia tłuczniowa jest nawierzchnią wykonaną w procesie budowlanym, nie zalicza się do nawierzchni gruntowych. Projektant dokonał klasyfikacji rodzaju nawierzchni na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez uprawnionego geologa. Urzędnik starostwa dokonał zmiany kwalifikacji kwestionując opinię zarówno uprawnionego geologa jak i projektanta – drogowca z uprawnieniami, co jest niedopuszczalne. Żadna z projektowanych dróg w Podkowie nie jest drogą gruntową. Dodam, że na tym odcinku został zaprojektowany ciąg pieszo-jezdny, który zgodnie z prawem skoro jest ciągiem pieszym, to nie posiada chodnika.

Kolejnym krokiem było zgłoszenie przebudowy tej ulicy w Wydziale Architektury. Już 25 stycznia starostwo wniosło sprzeciw dotyczący zgłoszenia przebudowy. Od tej decyzji złożyliśmy odwołanie do wojewody mazowieckiego, który 23 marca br. podtrzymał w mocy decyzję starosty. Wobec wyczerpania środków odwoławczych decyzja zostanie zaskarżona przez Miasto Podkowa Leśna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Co z odcinkiem od ul. Wrzosowej do Parkowej?

Bo niby mamy uzgodnioną dokumentację w starostwie, ale…, no właśnie. W 2013. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji ul. Kwiatowej. Projekt stałej organizacji ruchu po wielu perypetiach ze starostwem otrzymało w 2015r. Tu wyjaśnienia projektanta:  Kwiatowa_Paproci_informacja_projektanta.pdf . Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował projekt, który przewidywał zwężenie jezdni na wysokości kilku ponad 100 letnich dębów. Starostwo nie wyraziło na to zgody i nakazało albo wycięcie drzew, albo przesunięcie osi jezdni (czyli zmianę układu urbanistycznego siatki ulic).

kwat defot. ul. Kwiatowa

Projektanci zgodnie z życzeniem starostwa przesunęli oś jezdni, tyle, że teraz zaprojektowane skrzyżowania kolidują z linią niskiego napięcia, stojące słupy „wypadły” w skrzyżowaniach. Starostwo uznało, że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż zwężenie i uzgodniło w tej wersji projekt. Niestety ten odcinek ulicy wymaga przebudowy linii energetycznej lub powrotu do pierwotnych wymagań Konserwatora Zabytków, czyli zwężenia ulicy.

Projektowanie ulicy Kwiatowej i perypetie ze starostwem mają swój początek koło roku 2000. To wtedy mieszkańcy zaczynali pierwsze protesty. Cała dokumentacja dotycząca wszystkich dróg (uzgodnień) jest sukcesywnie skanowana i uzupełniana na stronie miasta w zakładce http://podkowalesna.pl/samorzad/podkowa-w-starostwie/ . Każdy może zajrzeć i na podstawie dokumentów poszczególnych ulic wyrobić swoją własną opinię co do logiki, pracy i podejmowanych działań przedstawicieli urzędu starostwa pod kierunkiem starosty Marka Wieżbickiego.

 fot. w nagłówku ul. Reymonta

Dodaj komentarz