Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólny projekt Podkowy i Mszczonowa pod nazwą „Zeroemisyjne Gminy Mazowsza” otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministerstwa Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się 6 listopada w Ministerstwie Energii.

W dniu 28 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii ogłosiło II Konkurs dla klastrów energii, gdzie nabór wniosków trwał do 13 sierpnia 2018 r. W okresie naboru do konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. We wrześniu i październiku 2018 r. przeprowadzona została ocena merytoryczna, która odbyła się w formule Panelu Ekspertów. W czasie oceny merytorycznej klastry prezentowały swoje dotychczasowe działania oraz plany dalszego rozwoju, a także odpowiadały na pytania ekspertów.

W wyniku oceny merytorycznej Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw. Wyróżnione w konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii zostały te klastry, które zaprezentowały najatrakcyjniejsze strategie rozwoju, uwzględniające przede wszystkim lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Zgodnie z zapowiedzią resort energii, podmioty posiadające certyfikaty pilotażowych klastrów uzyskają możliwość udziału w dedykowanych klastrom konkursach na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Nasz klaster pozwoli na szeroko rozumianą współpracę zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

O samym pomyśle klastra pisałem tutaj

Klaster energetyczny – pomysł na nowy projekt

Dodaj komentarz