Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż trasy 719

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku trasy 719 od granic miasta z Milanówkiem do ul. Gołębiej. Niestety ze względu na wysokość złożonych ofert unieważniliśmy przetarg. Najniższa oferta opiewała na sumę 356.000 zł, co przekroczyło kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta o 122.000 zł. Przetarg zostanie powtórzony. Finansowanie budowy planowane jest w 80% z pozyskanych zewnętrznych środków. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy jest częścią większego projektu w założeniu prowadzącym od Żyrardowa do Warszawy, do którego przystąpiło sześć gmin: Podkowa Leśna, Żyrardów, Michałowice, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Każda gmina realizuje inwestycję na swoim terenie, poziom zaawansowania jest bardzo różny.

Dodaj komentarz