Zmiany podatkowe spowodują mniejsze wpływy do budżetu miasta

Po raz kolejny na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 17 lipca br. odbyła się dyskusja dotycząca finansów publicznych. Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. W założeniu jest to forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego, w rzeczywistości porozumienia brak.

Według najnowszych szacunków wprowadzane i planowane zmiany podatkowe spowodują w budżetach samorządów wpływy mniejsze o 7,2 mld zł rocznie. O wprowadzenie mechanizmu wyrównującego ten ubytek jako Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego apelujemy od kilku miesięcy. 14 maja wystąpiliśmy do premiera o pilne zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stracą nie tylko duże miasta, ale także gminy o najniższych dochodach, co może doprowadzić do katastrofy bankructwa gmin.

Wdrożenie propozycji  legislacyjnych polegających na:

  • zwolnieniu podatku PIT osób do 26 roku życia
  • obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%
  • podwyższeniu kosztów utrzymania przychodów
  • zniesieniu ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe

tylko w Podkowie Leśnej zmniejszy dochody z tytułu PIT o 2,13 mln rocznie*.

Ubytek w dochodach PIT z tytułu: /mln/

 

Zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku życia Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% Podwyższenie kosztów utrzymania przychodów

 

Zniesienie 30 -krotności Suma
Podkowa Leśna

 

0,33 0,97 0,53 0,30 2,13

W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej w 2018 roku – 6,92 mln i prognozowanym ubytku 2,13 mln daje to 30,8% w Podkowie.

W związku z tym konieczne jest wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującego jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów dla utrzymania zdolności finansowej do pełnej realizacji zadań na dotychczasowym poziomie. Pełną rekompensatę planowanego ubytku dochodów w Podkowie Leśnej  zapewniłoby podwyższenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT o 6,35 5 z wynoszącego 39,34% do 45,69%.

 

Skutki zmian w PIT- zestawienie samorządów regionu warszawskiego

Ubytek względem nadwyżki operacyjnejzestawienie samorządów regionu warszawskiego

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/ekonomiczny-rozbior-samorzadow-rzad-wyciaga-7-mld-z-budzetow

*Dane na podstawie wyliczeń Urzędu Stołecznego Warszawa

fot. Agencja Gazeta źródło http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25003642,ekonomiczny-rozbior-samorzadow-rzad-wyciaga-7-mld-z-budzetow.html

Dodaj komentarz