Darmowe przejazdy WKD

Z ogromną przyjemnością informuję, że dzisiaj (30.11.18r.) udało się sfinalizować kilkumiesięczne rozmowy z zarządem WKD w zakresie nieodpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia, która się uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia, Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani będą mieszkańcy Podkowy Leśnej posiadający Kartę Mieszkańca, która obecnie jest w przygotowaniu i lada moment będzie wydawana w urzędzie.

Zainteresowani będą mogli nabyć bilet „0” (bezpłatnie), który pozostaje ważny  od momentu skasowania w obrębie miasta. W przypadku kontroli będzie się trzeba wylegitymować dokumentem określającym wiek (legitymacja, dowód itp) oraz biletem i Kartą Mieszkańca.

Pertraktacje wymagały nie tylko ustaleń z zarządem WKD, ale również rozmów z ministerstwem, przygotowania wyliczeń, statystyk, negocjacji wysokości dopłat. Także należało stworzyć odpowiedni zapis w budżecie miasta, na co musiała wyrazić zgodę Rada Miasta – i była to jedna z pierwszych podjętych uchwał w tej kadencji dotycząca zmian budżetowych, przyjęta stosunkiem głosów 13 za, 1 wstrzymujący się (z opozycyjnego komitetu), O przeciw. Dziękuję radnym za pozytywne podejście.

Jest to głównie wyjście naprzeciw postulatom osób starszych, ale też ofertę postanowiliśmy skierować do dzieci i młodzieży, zakładając, że powinno to wpłynąć na obniżenie ruchu samochodowego szczególnie w godzinach rozpoczęcia lekcji w szkołach.

Z innych informacji i ustaleń z WKD, istotnych dla mieszkańców Podkowy:

  • Na wiosnę 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg na zamontowanie czerwonego pulsującego światła na przejeździe Podkowa Główna. Jeżeli się uda, to również tablica „uwaga pociąg”
  • Drugi tor do grodziska, jeżeli zostanie pozyskane dofinansowanie, to zostanie wybudowany do końca 2022 roku (tempo szaleńcze, ale możliwe), wtedy również będą możliwe dodatkowe składy pociągów
  • Sygnał dźwiękowy został obniżony.

Podkowiańska Karta Mieszkańca jest skierowana do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Podkowa Leśna oraz:

1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, bez względu na to czy osiągają dochód i deklarują, że miejscem ich zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nimi
zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami;
2) są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta
Podkowa Leśna i jednocześnie oświadczą,
że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Program wprowadzenia Podkowiańskiej Karty Mieszkańca ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
3) promocję gospodarki niskoemisyjnej poprzez zachęcanie do korzystania z publicznego
transportu zbiorowego, z zamysłem odciążenia Miasta
Podkowa Leśna z nadmiernego ruchu
samochodów osobowych i poprawienia stanu środowiska
naturalnego;
4) zachęcanie osób, spoza Miasta Podkowa Leśna, do
osiedlania się i płacenia podatków na
terenie Miasta Podkowa Leśna;
5) zwiększanie mieszkańcom dostępności obiektów, form działalności i wydarzeń kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych a także publicznego tran
sportu zbiorowego.
……………………..
Karta Mieszkańca Podkowy Leśnej jest już w produkcji. Na odwrocie będzie imię i nazwisko, nr karty oraz zdjęcie właściciela.  Mam nadzieję, że posłuży nie tylko do korzystania z darmowych biletów WKD, ale urodzą się nowe pomysły, które zaowocują uprawnieniem do zniżek, rabatów, korzystania z różnych atrakcji itd.

 

Dodaj komentarz