Po zaprzysiężeniu

Zgodnie z decyzją komisarza wyborczego 20 listopada 2018 odbyła się pierwsza uroczysta sesja po wyborach samorządowych w Podkowie Leśnej. Nowo wybrani radni VIII kadencji oraz ja złożyliśmy ślubowanie, a także został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna.

Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji na lata 2018-2023 został Michał Gołąb, a wiceprzewodniczącą Małgorzata Janus.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, obrady sesji Rady Miasta były rejestrowane (zarówno obraz, jak i dźwięk) i można było oglądać je na żywo.

Dodaj komentarz