Delegaci z Ukrainy w Podkowie Leśnej

21 marca 2019 roku do Podkowy Leśnej zawitali z wizytą studyjną przedstawiciele władz nowopowstałych jednostek samorządu lokalnego z Ukrainy.

Wizyta jest organizowana w ramach  projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE”  realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Działania projektu koncentrują się na wsparciu nowopowstałych jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienia zaangażowania obywateli w sprawy publiczne.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej) oraz planów rozwoju gospodarczego na obszarach najbardziej zacofanych ekonomicznie.

Delegaci zobaczyli zrealizowane inwestycje oraz odwiedzili obie podkowiańskie szkoły.

 

Dodaj komentarz