Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza

Dzisiaj 20 marca 2019 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn.: „Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza”. Pierwsze spotkanie dotyczące wspólnych działań na rzecz integracji systemów rowerowych oraz najlepszego wykorzystania i połączenia ścieżek rowerowych między gminami i Warszawą odbyło się 15 lutego w Nadarzynie. Więcej pisałem w artykułach Czas na wspólny rower  oraz  Integracja systemów rowerowych.

Wypracowane Porozumienie zostało podpisane przez czterech wójtów/burmistrzów: Podkowy Leśnej, Nadarzyna, Milanówka i Piastowa. W spotkaniu poza wymienionym wzięli udział przedstawiciele gmin: Jaktorowa, Michałowic, Grodziska, Brwinowa, Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa. Oczywiście najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie gminy Zachodniego Mazowsza  wyraziły akces przystąpienia do Projektu, dlatego liczę tutaj na szybkie podjęcie decyzji przez kolegów wójtów, burmistrzów i prezydentów z pozostałych gmin.

Celami Porozumienia, realizowanego na terenie gmin, są:

  •  integracja różnych systemów „rowerów miejskich”
  •  zwiększania dostępności infrastruktury rowerowej i ułatwienie korzystania z niej dla końcowych użytkowników
  • upowszechnianie korzystania z rowerów jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu i rozwój oraz upowszechnianie sportu i  turystyki rowerowej
  • promocja gmin przyjaznych rowerzystom
  • podejmowanie działań na rzecz integracji i spójności sieci ścieżek rowerowych (m.in. zabieganie o budowę spójnego traktu rowerowego do Warszawy).

Koordynatorem Projektu została Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t. powołuje własny zespół zajmujący się projektem od strony finansowej oraz merytorycznej. Między Partnerami został ustalony plan działania, a o ich efektach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Dodaj komentarz