Dofinansowanie 750.000zł!

Z radością informuję, że Miasto dostało dofinansowanie w wysokości 750.000 zł (dokładnie 749.480, 28zł) na projekt budowy zintegrowanego  systemu informacji miejskiej, co daje 85% wartości całego projektu. Założeniem projektu jest utworzenie i rozwój systemu oznakowania (zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej) obszaru całego miasta. System informacji o mieście będzie zawierał: oznakowanie lokalizacji instytucji kultury i zabytków (plan miasta, pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic i piktogramami), oznakowanie lokalizacji i układu ulic, panele i słupy ogłoszeniowe i inne. Poza tradycyjnym systemem oznakowania zrealizowana zostanie aplikacja informatyczna oraz strona www kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem. Realizacja projektu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych – na wszystkich planach miasta, na słupkach z nazwami ulic i piktogramach będzie naniesiona powłoka do odczytania Braille’m. Projekt przewiduje też wiele innych ciekawych rozwiązań.

sim1Dokumentacja została wykonana w 2009r. , w zeszłym roku bezskutecznie starano się o dofinansowanie. W dodatkowej weryfikacji przeprowadzonej w lutym, po ponownym rozpatrzeniu naszego wniosku dzisiaj dostaliśmy informację z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że w dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dodaj komentarz