Sprawa policji – c.d.

Interwencji w/s policji ciąg dalszy. Moje wystąpienie na dzisiejszej sesji Rady Powiatu było skierowane do starosty i radnych, aby wsparli działania Podkowy Leśnej polegające na tym, żeby nie tylko utrzymać posterunek policji w Podkowie, ale uzmysłowić Komendzie Stołecznej, że liczba mieszkańców w powiecie grodziskim od momentu jego powstania w 98r. wzrosła o ponad 25%. Równocześnie nie zwiększyła się liczba policjantów, powiem więcej – w ciągu ostatnich trzech lat zabrano z powiatu kilka radiowozów.

W interesie wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego i obowiązkiem wszystkich samorządowców jest zapewnienie odpowiedniego dla oczekiwań obywateli poziomu bezpieczeństwa. Zaapelowałem o wspólne przez wszystkie samorządy z terenu powiatu podjęcie starań o zwiększenie liczby etatów, a co za tym idzie patroli policji w terenie. Proponuję większe instytucjonalne związanie policji z lokalnymi samorządami nie tylko poprzez budowę stacji monitorowania w budynkach zajmowanych przez policję, ale również znalezienie wspólnych płaszczyzn interesów dla obydwu rodzajów administracji. Pozwoli to lepiej wykorzystać substancję lokalową i obniżyć koszty funkcjonowania.

DSC_3258zm

Swoją interpelację w sprawie przywrócenia komisariatu na terenie Podkowy złożył na ręce przewodniczącego Rady Powiatu – radny Krzysztof Sankiewicz. Bardzo mocno swoje poparcie dla działań społeczności Podkowy wyraził przewodniczący zeszłej kadencji rady – Wojciech Hardt.

Przewodniczący Rady Powiatu zadeklarował, że sprawę posterunku w Podkowie skieruje do odpowiedniej komisji.

Dodaj komentarz