Dofinansowanie na budowę Park&Ride!

Dostaliśmy pieniądze! Będziemy budować Park&Ride. W sierpniu pisałem, że wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie budowy Park&Ride na kwotę 601.348,19zł. Wartość całego projektu to 760.295,24zł. Zajęliśmy wysoką 5 lokatę i otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę. Dzięki dobrej współpracy z zarządem WKD i podpisanemu porozumieniu będziemy mogli go wybudować na ich terenie.

Temat budowy parkingu Park&Ride przechodził różne koleje, mówiło się o nim od lat, jednak do tej pory jego budowa nie dochodziła do skutku. Również podczas mojej kadencji nie obyło się bez kłopotów, Liga Ochrony Przyrody próbowała zablokować planowaną inwestycję argumentując obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody. Dla mnie możliwość ucywilizowania miejsca, które dzisiaj jest ciemne, zachaszczone,  zaśmiecone i niebezpieczne oraz jest siedliskiem przebywania tam towarzystwa o nieznanej proweniencji było i jest bardzo ważne.

DSC_4177

Na terenie będzie wybudowany parking dla samochodów, usprawnione dojście na peron od strony parkingu, oświetlenie go, monitoring, uporządkowanie skweru na tyłach przystanku. Zostaną postawione stojaki na rowery, wiata na rowery,  kosze, ławki. Parking zostanie ogrodzony. Poza zatokami parkingowymi, teren zostanie zagospodarowany zielenią. WKD będzie też zmieniało przystanki na peronie, czy uda się to zgrać w tym samym terminie – tego jeszcze nie wiem. W przyszłorocznym podkowiańskim budżecie również zostały przeznaczone pieniądze na budowę drogi dojazdowej do parkingu (przedłużenie ul. Błońskiej od. ul. Słowiczej) oraz toalety publicznej. Chciałbym, aby stanęła w okolicach stacji Podkowa Główna.

Budowa Park&Ride przyczyni się do uporządkowania chaosu parkowania w centrum. Obecnie osoby pracujące w Warszawie, a dojeżdżające kolejką parkują swoje samochody zastawiając okoliczne ulice, chodniki, trawniki oraz blokują miejsca parkingowe pod sklepami, urzędem, pocztą. Mieszkańcy wielokrotnie się skarżyli, że nie są w stanie zaparkować w centrum, aby móc załatwić najpilniejsze sprawy w Podkowie. Z analiz, które urząd przeprowadził, wynika, że zdecydowana większość samochodów jest z gminy ościennej (rej. WPR) i stoi od rana do ok. godziny 17. Samochodów parkujących codziennie i przez cały dzień jest ok. 350. Wprowadzenie płatnego parkowania na tych ulicach, powinno diametralnie rozwiązać problem parkowania. System jest w przygotowaniu, planujemy pierwszą godzinę bezpłatną. Być  może będzie on powiązany z kartą mieszkańca. Celem projektu jest nie tylko umożliwienie parkowania, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Dobre relacje z WKD pozwoliły też na współpracę i porozumienie w/s możliwości wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż torów, wybudowanie i oświetlenie ciągu pieszego ze stacji Podkowa Główna do Pałacyku. Projekty na te inwestycje są w trakcie realizacji. Na WKD Podkowa Zachodnia trwają prace, m.in. przy montowaniu barierek.  Pomimo mojego  negatywnego stanowiska (z grudnia 2015r. )Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków zaopiniował je pozytywnie. W związku z tym wniosłem zastrzeżenie co do żółtej kolorystyki tychże. Prace na stacji Zachodnia podyktowane są poprawą bezpieczeństwa, realizowaniem inwestycji związanej z zabudową dodatkowych zabezpieczeń w postaci sygnalizacji przejazdowej na przejeździe i wymogami prawnymi. Na sąsiadującej z torami działce WKD powstała również bariera uniemożliwiająca „dziki” przejazd przez tę działkę. Wystąpiłem do WKD z prośbą o umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszym i rowerzystom w tym miejscu. Z informacji WKD, wynika, że również od Podkowy Zachodniej do Grodziska powstanie II tor kolejki.

Na zdjęciu- dofinansowane parkingi

v__e7db

Dodaj komentarz