Dofinansowanie na piece

O złej jakość powietrza i konieczności podjęcia działań walki ze smogiem pisałem na początku roku http://arturtusinski-podkowa.pl/smog-albo-zdrowie/  Z przyjemnością informuję, że dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 56.325,54 zł na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla osób fizycznych.  

Urząd Miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe dla osób fizycznych w domach prywatnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Osoby mogły zgłaszać się do Urzędu Miasta do w terminie do dnia 03 lutego 2017 r. Przyjęliśmy zgłoszenia od 12 osób.

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła  (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania (mieszkańca).

Ponieważ wystąpiliśmy o dofinasowanie kotłów również do RPO i najprawdopodobniej je też otrzymamy, to przyjęliśmy zgłoszenia od kolejnych 12 chętnych osób na wymianę pieca, które wcześniej nie wyraziły takiej woli bądź przeoczyły termin składania wniosku.

Dodaj komentarz