Dofinasowanie samochodu dla policji

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przystali na propozycję dofinansowania zakupu samochodu dla policji i podjęli uchwałę budżetową przesuwająca środki na ten cel w wysokości 22.500zł. Koszt zakupu nowego radiowozu to kwota 50 tys. złotych netto. Pozostałe koszty pokryje Komenda Główna Policji. Najprawdopodobniej będzie to małolitrażowy Opel Corsa. Dofinansowanie do zakupu pojazdu to jedna z możliwości udzielenia wsparcia dla policji na poprawę bezpieczeństwa na terenie Podkowy Leśnej. W podpisanej umowie Komenda Powiatowa zobowiązuje się do wykorzystywania samochodu przede wszystkim na terenie naszego miasta. Należy podkreślić, że ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego to zgodnie z ustawą podstawowe zadanie policji. Miasto dofinansowuje również dodatkowe ponadnormatywne służby prewencyjne. W ciągu ostatnich miesięcy możemy na naszych ulicach zobaczyć liczne piesze patrole, które zdecydowanie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. W ostatnich dniach złapano na gorącym uczynku młodzież demolującą m.in. kosze na śmieci – niestety z ubolewaniem stwierdzam fakt, że owi wandale to m.in podkowianie.

Najbliższe dni to czas, w którym wiele osób będzie korzystać z dłuższego wypoczynku. Policjanci zapraszają wszystkich mieszkańców do zainteresowania się bezpieczeństwem w najbliższej okolicy, czujności sąsiedzkiej i zgłaszania funkcjonariuszom zauważonych zagrożeń.

Dla przypomnienia kontakt: Posterunek Policji w Podkowie Leśnej
ul. Brwinowska 17a tel. (22) 758-91-10

Komisariat czynny w godzinach 8.00- 16.00. W pozostałych godzinach kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. pod numerami tel. (22) 755-60-10 (-11,-12,-13) lub 997.

Dodaj komentarz