Dofinansowanie na pielęgnację drzew

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 254.566,80 zł na pielęgnację 873 drzew w Leśnym Parku Miejskim.  Do pielęgnacji  zgodnie z tym wnioskiem przewidziano drzewa  zlokalizowane  w kwartale od ul. Sportowej  i torów kolejki WKD do drogi dojazdowej do Pałacyku Kasyno. Pieniądze dostaniemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest to 90 % wartości prac.

wfośig logoPielęgnacja drzew dotyczyć będzie zabiegów usuwania uszkodzeń w postaci złamań oraz prawidłowego wycinania suchych gałęzi i konarów. Działania dotyczą całego  drzewostanu który znajduje się w Leśnym Parku Miejskim, we wskazanym kwartale, a w szczególności drzew które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – w sąsiedztwie  dróg, ścieżek pieszych i polan.

Jeszcze w tym tygodniu złożony zostanie  wniosek na kolejną partię drzew.

W roku 2015 Miasto Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie  z WFOŚiGW  na pielęgnację 260 drzew okazałych i pilnych w parku. Prace zostały przeprowadzone pod koniec zeszłego roku.

Dodaj komentarz