Dom komunalny na finiszu

Budowa budynku komunalnego na ul. Orlej idzie na tyle sprawnie, że powinna zostać  ukończona przed terminem. Przypominam, że termin wykonania zamówienia to 15 października 2015r. , natomiast wykonawca będzie się starał przygotować dom do odbioru jeszcze w sierpniu.  Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma EKO-INVEST sp. z o.o. z Kielc. Zaplanowany koszt budowy wynosi 730.000 zł, w tym 295.091 zł – to dofinansowanie z programu wsparcia budownictwa Socjalnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Firma przy odpowiednim nadzorze wywiązuje się ze swoich zobowiązań znacznie szybciej, niż wynika to z harmonogramu. Nad wykazem lokatorów, którzy zakwalifikują się do zamieszkania w nowych lokalach pracuje powołana w tym celu społeczna komisja. Komisja będzie też miała za zadanie pochylić się nad Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  sposobem i zasadami zarządzania lokalami i budynkami, zmianami w tym zakresie w kolejnych latach oraz zasadami polityki czynszowej. Oddany budynek powinien w dużym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe  podkowian, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Dodaj komentarz