I Przystanek PaT w Podkowie Leśnej

W sobotę 28 listopada 2015 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbył się I Miejski Przystanek PaT. Pierwszy raz w Podkowie  miało miejsce tak duże wydarzenie skierowane tylko do młodzieży zorganizowane z udziałem Miasta. Gościliśmy blisko 800 osób głównie z województwa mazowieckiego, choć nie zabrakło młodzieży z innych części kraju. Z podkowiańskich szkół zgłosiło się ponad 50 dzieci.

PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”. Jest to ogólnopolski program Komendy Głównej Policji, promujący wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. To kreowanie postaw wzajemnej pomocy, szacunku, nie wykluczania, destygmatyzacji młodzieży  środowiskowo marginalizowanej,  nie robienia tego co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  Program jest skierowany do młodzieży, która ukończyła 13 rok życia (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

DSC_8145Na Przystanku Pat w Podkowie Leśnej w godz. 9.00-24.00 zostało zorganizowanych 15 twórczych warsztatów: dziennikarskie, charakteryzacji, trening twórczego myślenia, teatralne, hip-hop, fotograficzne, Qigong, malowania na koszulkach, plastyczne, fizjoterapeutyczne, zumba, taniec jazzowy, samoobrony, krótkofalarskie, hip-hopowej mowy oraz przemarsz przez miasto i wspólny taniec belgijki. Zresztą kilka minut skocznego tańca wykończył nie tylko mnie, ale i panią dyrektor szkoły, z którą miałem przyjemność tańczyć. Na zakończenie zagrał koncert zespołu Bethel.

DSC_8165Kilkanaście godzin wielkiej energii, radości i poczucia ogromnej wspólnotowej siły. Impreza miała charakter zamknięty – uczestniczyły w niej grupy PaT oraz młodzież z Podkowy, która wcześniej się zapisała. Cały program był zabezpieczony przez Komendę Powiatową Policji z Grodziska Mazowieckiego i Komendę Główną (25 policjantów). Wsparcia udzieliło też kilkudziesięciu uczniów szkół mundurowych. Przystanek prowadził twórca programu i człowiek orkiestra inspektor Grzegorz Jach. Kompletnie inna formuła dotarcia do młodzieży z programem profilaktycznym, niż standardowe pogadanki, ogromne znaczenie też ma łamanie stereotypów postrzegania policji przez młodzież. Policjanci bawili się, tańczyli, prowadzili warsztaty samoobrony, byli pomocni. W mojej ocenie znakomity program, który mam nadzieję na stałe zagości w Podkowie Leśnej.

DSC_8143Kilka informacji o PaT

  • ► Program „Profilaktyka a Ty” w 2007 roku został wpisany do Banku Dobrych Praktyk, a w roku 2011 otrzymał tytuł LIDERA rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
  • ► W 2009 roku Akcja „Przystanek PaT” została objęta patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
  • ► W 2010 roku program PaT przystąpił do Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków.
  • ► W 2011 roku program PaT uczestniczył w działaniach Europejskiego Roku Wolontariatu.
  • ► W 2012 roku społeczność PaT była intensywnie obecna w działaniach Roku Korczaka.
  • ► W 2013 odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Noc Profilaktyki, udział w niej wzięły 464 jednostki samorządowe, w których ponad 47 tysięcy osób uczestniczyło w ZRYWIE WOLNYCH SERC na terenie całego kraju.
  • ► W 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się X Ogólnopolski Przystanek PaT, w którym udział wzieło 11 tysięcy osób.

Krótkie amatorskie filmiki

Dodaj komentarz