III sesja VII kadencji

III sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VII kadencji

odbędzie się

29 grudnia 2014 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV.    Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2025.
VI.    Podjęcie uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
VII.    Interpelacje i zapytania radnych.
VIII.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IX.    Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
X.    Wolne wnioski.
XI.    Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu sesji Burmistrz i Rada Miasta Podkowa Leśna zapraszają na spotkanie świąteczno-noworoczne.

 

 

Dodaj komentarz