Rejestr umów już jawny

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta został opublikowany rejestr umów zawieranych przez nasz urząd.

Poprosiłem poszczególne referaty o przygotowanie takiej listy za rok 2014 i lata poprzednie oraz uzupełnianie rejestru o umowy bieżące. Wdrożenie nowej procedury dotyczącej dostępu do informacji publicznej wiąże się z pewnym wysiłkiem, ale  uważam, że w każdym wypadku jest to praca warta wykonania i leżąca w interesie publicznym. Informacja dotycząca samorządowych wydatków pozwala na pełną kontrolę publicznych pieniędzy przez mieszkańców i stanowi istotny element demokratycznego państwa.

Do tej pory dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta był ograniczony, o czym świadczy  przegrana sprawa sądowa przez urząd – wyrok WSA z 12 listopada 2014r. (Sygn. akt II SAB/Wa 530/14). Skarga do sądu została złożona przez mieszkańca na bezczynność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – Małgorzatę Stępień Przygodę  w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

zdjęcie – źródło: http://static.gazetapowiatowa.pl/2013/08/52046683b42c6.jpg

Dodaj komentarz