Inteligentne miasto – Podkowa Leśna

Smart City – inteligentne miasto  – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców.

To tyle definicja, a jak ma się to w przypadku miasta, usług publicznych, kosztów ich wytworzenia, zarządzania, ekonomii czy efektywności stosowanych rozwiązań? Aby przybliżyć te zależności pomiędzy technologią a funkcjonowaniem miasta, musimy cofnąć się do dobrze nam wszystkim znanych  początków Podkowy Leśnej.

„Siła i Światło” to konsorcjum przemysłowe, które w 1922 roku powołało spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe”, w celu budowy elektrycznej trakcji kolejowej przez dobra podkowiańskie. Kilka lat później powstała spółka pod nazwą „Miasto-Ogród Podkowa Leśna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Tak zaczęła się historia jedynego w pełni samodzielnie dzisiaj funkcjonującego w Polsce Miasta Ogrodu. Nowatorskiego i nowoczesnego jak na lata 20 spojrzenia na miasta, dzisiaj jednego z najnowocześniejszych miast w Polsce, gdzie technologia i technika ma służyć lokalnej społeczności nie tylko poprawiając komfort życia, ale pozwalając nim bardziej efektywnie i pełniej zarządzać.

Uzasadnieniem budowy nowoczesnej, elektrycznej – dzisiaj nazywamy ją niskoemisyjną, kolei podmiejskiej mieli być mieszkańcy naszego miasta. WKD stała się motorem rozwoju miasta, ale też czynnikiem znacznie wpływającym na codzienny komfort życia mieszkańców.

W 1981 r. Podkowa Leśna została wpisana do rejestru zabytków ze względu na niepowtarzalny układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń miasta – ogrodu. Jest więc zabytkiem techniki – urbanistyki i architektury. Czy można jednak spocząć na laurach? Konsumując jedynie spuściznę Ojców założycieli? Nie, Podkowa Leśna może nadal być w awangardzie nowoczesności i nowatorskości, wyznaczać trendy i przecierać szlaki, stać się wzorcowym Smart City w kraju. Od dwóch lat  bardzo konsekwentnie wdrażam strategię budowy Inteligentnego Miasta w Podkowie Leśnej.

Na co dzień, podobnie jak wiele innych polskich miast, także Podkowa Leśna boryka się z wieloma typowymi problemami. Dodatkowo status zabytku narzucał istotne ograniczenia w modernizacji infrastruktury miasta. Wśród wielu bolączek najistotniejsze były:

  • brak odpowiedniej infrastruktury do szybkiego internetu
  • niedokładny system pomiaru zużytej wody
  • brak systemu monitorującego awarie sieci wodociągowej
  • nieefektywne i drogie w eksploatacji oświetlenie przestrzeni publicznej
  • brak parkingów publicznych (park & ride) i systemu informowania i rezerwacji miejsc
  • brak nowoczesnego  i interaktywnego system monitoringu miejskiego
  • brak nowoczesnego systemu komunikacji urzędu z mieszkańcami

A do tego wszystkiego zawsze występuje bariera finansowa.

Już dziś Podkowa Leśna zasługuje na miano nowoczesnego, inteligentnego miasta – stare nieefektywne lampy sodowe zastąpiliśmy oprawami LED. Wydatki na energię elektryczną są niższe o ok. 52%, zaś po wdrożeniu systemu Smart Lights można się spodziewać jeszcze większych oszczędności. Na terenach mniej uczęszczanych po zmroku lampy będą świeciły z mniejszą intensywnością i stopniowo będą wygaszane. Całość systemu oświetlenia będzie dostosowana do aktualnych potrzeb i warunków pogodowych. Wydatki na oświetlenie uliczne spadły z poziomu 260-270 tyś. do 132 tyś. rocznie, pomimo wydłużenia ich czasu działania. Planowane wdrożenie zarządzania oświetleniem zoptymalizuje proces  utrzymania infrastruktury oświetleniowej w mieście, np. sam obwód oświetleniowy poinformuje o zepsutej, nieświecącej oprawie.

Inteligentne lampy uliczne poza oświetleniem, mogą spełniać dodatkowe funkcje – np. rejestrując dane dotyczące, jakości powietrza. Obecnie na terenie Miasta są zainstalowane dwa czujniki rejestrujące zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2.5.

Miasto, jako jedno z niewielu w Polsce ma obecnie pełne pokrycie siecią światłowodową i wodnokanalizacyjną. Położono światłowody, które docelowo umożliwią szybki dostęp do internetu w prawie 1300 gospodarstw domowych. Wdrożono również system zdalnego odczytu wodomierzy Orange Smart Water, który umożliwia zdalny odczyt liczników w czasie rzeczywistym. U prawie 1200 odbiorców zainstalowano specjalne, nowoczesne wodomierze wyposażone w nakładkę pozwalającą  na precyzyjny odczyt parametrów pracy wodomierza oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń, a także wysyłanie tych informacji do centralnego serwera w celu ich analizy. Dzięki systemowi zespoły techniczne – odpowiedzialne za dystrybucję wody – będą miały łatwy dostęp do informacji o tym, jaki jest bilans wody w poszczególnych strefach miasta. Dodatkowo wsparcie otrzymały także osoby odpowiedzialne za sprzedaż wody i dział księgowości.  Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, a w konsekwencji ograniczeniu ubytków, sprzedaż wody wzrosła o 20% rok do roku w analogicznym okresie.

W dalszej perspektywie liczniki zużycia wody w ogrodach będą mogły być wyposażone w systemy sterujące zraszaczami i  uruchamiane w optymalnych godzinach, kiedy zużycie jest najmniejsze.

Budujemy system integrujący monitoring miejski z inteligentnymi parkingami, które już dziś dzięki pętlom indukcyjnym przekazują informacje o liczbie użytkowników. Z P&R korzysta w dni powszednie ok. 140 kierowców, co w skali miesiąca  oznacza ponad 3000 parkujących pojazdów. Dzięki wprowadzonemu  systemowi rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów możliwe będzie nawigowanie do wolnych miejsc postojowych i wprowadzenie efektywnego i taniego w eksploatacji systemu pobierania opłat za parkowanie.

Podkowa Leśna to miasto relatywnie młode – mieszkańcy oczekują efektywnego dostarczania informacji, oczekują innowacji, które podniosą wygodę i komfort życia, zachowując „zielony” charakter miasta.  Dotychczas wdrożone rozwiązania już dziś w sposób istotny odpowiadają na te potrzeby, usprawniając jednocześnie działanie administracji.  Obok inteligentnych, w otoczeniu stacji kolejki WKD mogą pojawić się  inteligentne ławki  zasilane energią słoneczną, które umożliwią doładowanie smartfona i dostęp do sieci WiFi. Usprawnieniu komunikacji i dojazdów do kolejki WKD posłuży współdzielony system rowerów. Dzięki zastosowaniu technologii lokalizacji GPS, GSM oraz czujnikom ruchu można będzie rozpocząć i zakończyć jazdę w dowolnym miejscu wyznaczonym przez administratora. Brak stacji lub ich wirtualne odpowiedniki to oszczędność dla miasta oraz swoboda i wygoda dla użytkowników.

Rozważana jest  również możliwość zainstalowania inteligentnych pojemników na odzież używaną, które będą informowały o aktach wandalizmu i ich zapełnieniu. Podobne rozwiązanie analizowane jest pod kontem efektywności ekonomicznej w przypadku koszy na śmieci, co pozwoliłoby szybciej reagować na przepełnione kosze jak i efektywniej rozliczać firmy je opróżniające.

Pomimo że Podkowa Leśna to mały organizm to rodzaj problemów i zadania stojące przed administracją są identyczne jak w większych ośrodkach. Jednocześnie dysponujemy dużo mniejszymi zasobami urzędników i dlatego stawiam na innowacje, które usprawniają i w dużej mierze automatyzują wiele czynności. Wymiana oświetlenia i monitoring zużycia wody dały realne, duże oszczędności. Już niedługo zacznie działać nowy system powiadamiania sms zintegrowany z  platformą pozwalającą na dwustronną komunikację z mieszkańcami. Nie tylko zostaniecie Państwo powiadomieni o terminie odbioru odpadów, wystawieniu faktury za wodę czy mijającym terminie płatności podatku od nieruchomości, ale będziecie mogli na bieżąco monitorować swoje należności, programować częstotliwość wystawiania faktur. Dodatkowo będzie można składać wnioski  i pisma bez wychodzenia z domu, śledzić przebieg załatwiania sprawy czy skontaktować się z odpowiedzialnym urzędnikiem.  Całość pozwalała będzie na zapytanie się Was, mieszkańców o zdanie w sprawach ważnych dla miasta, przeprowadzenie nieabsorbującej ankiety, zebranie informacji czy zagłosowanie nad wyborem projektu w budżecie obywatelskim. Wszystko, aby żyło nam się w Podkowie Leśnej wygodniej, abyśmy mieli jeszcze większy dostęp do informacji, wpływ na zapadające w mieście decyzje. I wszystko to przy zachowaniu zasady – dużo więcej i efektywniej przy zachowaniu tych samych lub mniejszych nakładów.

Dodaj komentarz