Rozstrzygamy przetargi – rewitalizacja stawu i budowa Modrzewiowej

O problemach z wykonawcami na prowadzenie robót budowlanych pisałem i mówiłem  wielokrotnie (Ceny skoczyły nie rozstrzygamy przetargów, ale tym razem mam dobre informacje.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na kolejny etap rewitalizacji stawu w Parku Miejskim. To było już trzecie postępowanie, dwa wcześniejsze pozostały bez rozstrzygnięcia ze względu na zbyt wysoką cenę ofertową. W połowie sierpnia ruszyła budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu i monitoringu oraz prac dotyczących skablowania linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z demontażem istniejących słupów na terenie parku. Termin zakończenia robót przewidziano do końca listopada 2018 r. Więcej w artykule z lipca Oświetlenie, światłowód i monitoring w Parku Miejskim.

Kolejnym przetargiem z którego rozwiązania bardzo się cieszę, jest budowa ulicy Modrzewiowej. Przy ulicy mieści się szkoła i kościół, jest ona jedną z najbardziej uczęszczanych przez kierowców i pieszych. Nawierzchnia ulicy jest w stanie bardzo złym, a co najgorsze wody opadowe gromadzące się pomiędzy ul. Topolową a Jaworową zalewają posesje mieszkańców, wiec ten remont jest jednym z pilniejszych.

W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na realizację przebudowy dwóch ulic Modrzewiowej i Kościelnej w Podkowie Leśnej. W przetargu wzięła udział tylko jedna firma. Postępowanie unieważniono ze względu na cenę złożonej oferty, która przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W lipcu br. ponowiono przetarg, którym zainteresowały się dwie firmy, ale i w tym przypadku postępowanie unieważniono, ze względu na zbyt wysoką cenę złożonych ofert.

30 lipca br. ogłoszono nowe postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy tylko  ul. Modrzewiowej w dwóch odcinkach: Wschodnia-Topolowa oraz Topolowa – J. Pawła II. Zmiana specyfikacji zamówienia (etapowanie budowy) przyniosła oczekiwany rezultat. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 2.188.643 zł. Termin budowy przewidziany jest na koniec czerwca przyszłego roku, chyba, że warunki pogodowe będą sprzyjające – to wykonawca może skończyć prowadzenie inwestycji szybciej.

fot. Taki obrazek przejdzie wkrótce do historii, choć jak widać byli tacy, którym rury sprawiały frajdę.

Dodaj komentarz