Inwestycje drogowe

Przyszedł marzec, a wraz z nim czas na inwestycje drogowe. Dokończymy ul. Iwaszkiewicza, ruszymy z budową ulicy Reymonta, ronda przy zbiegu ul. Bukowej/Topolowej/Sosnowej oraz położymy nowy asfalt na odcinku ulicy Głównej od Lotniczej do Miejskiej wraz z chodnikiem. Mieszkańcy ulicy Myśliwskiej mogą spotkać się z utrudnieniami  na odcinku Miejska – Błońska związanymi z wymianą nakładki asfaltowej i budową wyniesionego skrzyżowania. Rozważam też przebudowę ulicy Kwiatowej od granic miasta do ulicy Wrzosowej, kolejne odcinki tej ulicy wymagają przeprojektowania kolidujących z drogą słupów energetycznych. To na początek roku, o kolejnych inwestycjach będę informował na bieżąco w miarę otrzymywania ostatecznie uzgodnionych projektów i  pozyskiwanych oszczędności.

W ciągu ostatnich miesięcy odbyłem kilka spotkań z mieszkańcami, na których konsultowaliśmy koncepcje projektowanych następujących dróg: ul. Warszawska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Słowicza, ul. Szpaków, ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza, ul. Kukułek,  ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, ul. Sarnia, ul. Sosnowa na odcinku ul. Bukowa – ul. Akacjowa, ul. Cicha na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna, ul. Grabowa, ul. Topolowa,  ul. Mickiewicza, ul. Ejsmonda, ul. Sasanek, ul. Głogów na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa, ul. Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Kwiatowa, ul. Modrzewiowa (J. Pawła II – ul. Wschodnia), ul. Kościelna, ul. Jodłowa, ul. Lipowa, ul. Główna, ul. Kwiatowa (ul. Parkowa – ul. Paproci nieutwardzona).  Spotkania z mieszkańcami projektowanych ulic: Rysiej, Bobrowej, Kolejowej, Dębowej, Sokolej, ul. Gołębiej i Zachodniej – przed nami.

Wszystkie projektowane drogi mają elementy spowolnienia ruchu, minimalne szerokości pasów jezdnych, czyli maksymalnie zachowane pasy zieleni, pozostawione drzewa, często są ciągami pieszo-jezdnymi, na których piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo przed kierowcami.

Łącznie projektowanych jest ok. 15,5 km ulic. Na każdym spotkaniu zadajecie Państwo magiczne pytanie: kiedy dana droga będzie wybudowana? Na budowę wszystkich w/w ulic w  technologii asfaltowej (o wyższości asfaltu nad kostką można przeczytać w drugiej części artykułu) potrzebujemy ok. 23 milionów złotych, licząc po cenach z ostatnich postępowań przetargowych. Przy założeniu utrzymania obecnego reżimu finansowego, tj. poziomu dochodów, wydatków inwestycyjnych i zaciskaniu pasa w wydatkach bieżących zaprojektowane drogi powinny zostać wybudowane w ciągu 5-6 lat. Oczywiście, po przewalczeniu trudności związanych z uzgodnieniami w  Starostwie Powiatowym i kontynuowaniu polityki bieżącej kadencji, w tym pozyskiwania środków zewnętrznych (na cele pozostałe, inne niż drogowe). Kolejność prac zależy od procesu projektowego, przewidzianego budżetu na dany rok, poziomu bezpieczeństwa i jakości drogi. Chcąc przyspieszyć bieg budowy drogi, istnieje możliwość współfinansowania inwestycji przez mieszkańców poprzez przekazanie Miastu darowizny celowej, do czego zachęcam.

Jaka nawierzchnia na drogach?

Na spotkaniach z mieszkańcami, na których omawiane są projekty drogowe, pytaniem, które jest zadawane zaraz po pytaniu „kiedy” jest „z czego będzie budowana droga”. Po przeanalizowaniu właściwości asfaltu i kostki oraz kosztów budowy nie mam wątpliwości, że najlepszą nawierzchnią dla mieszkańców (i użytkowników) jest asfalt. Konserwator zabytków, który opiniuje projekty również preferuje nawierzchnię asfaltową, jako najbardziej właściwą dla naszego miasta. Z rozmów z Państwem na temat dróg można wyciągnąć jeden wniosek, a mianowicie, że mieszkańcy oczekują funkcjonalności, bezpieczeństwa i ciszy oraz „jak najszybciej”. Urokliwie przerośnięte trawą kocie łby są dobre, ale podczas wakacji, a nie na ulicy, z której korzystają codziennie. Obecne potwornie pylące i błotniste drogi w żadnym stopniu nie przystają do ich oczekiwań.

Przewaga asfaltu nad kostką

 • powierzchnia jezdna dużo mniej śliska niż kostka betonowa
 • równość nawierzchni – komfort dla rowerzystów , rolkarzy i pieszych
 • dwukrotnie mniejsze drgania, co ma wpływ na zdrowie

W tym kierunku zostały przeprowadzone badania przez Polską Akademię Nauk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Urząd Drogownictwa oraz firmę Bruel & Kjaer . Najważniejszy parametr dla rowerzystów (odczuwanie drgań podczas jazdy rowerem): VTV wyrażany w m/s².

Wyniki pomiaru współczynnika VTV na różnych rodzajach nawierzchni drogowej: asfaltobeton: 3,4, polbruk: 6,7, polbruk niefazowany: 4,6, polbruk niefazowany z krawężnikami: 6,8.

NORMA Unii Europejskiej wskazuje, że już przy wartości VTV powyżej 2,5 m/s² należy ograniczyć drgania. Przy wartości VTV powyżej 5 są to już wibracje zagrażające zdrowiu. Podczas drgań człowiek narażony jest na trwałe uszkodzenia stawów i mięśni: rowerzyści – ramiona, nadgarstki i łokcie, piesi – kończyny dolne.

 • dużo cichszy- dwukrotny wzrost natężenia dźwięku oznacza wzrost poziomu głośności o 3 decybele, np. różnica między głośną rozmową a przejeżdżającym samochodem
 • najlepsza przyczepność, a co za tym idzie bezpieczeństwo czyli krótsza droga hamowania.
 • oznakowanie poziome jest lepiej widoczne na drogach asfaltowych
 • najlepsza widoczność podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych
 • nie występuje pylenie, jak przy cięciu kostki (w czasie budowy i remontów)
 • łatwy w naprawie, dlatego wznowienie ruchu na drodze może nastąpić już po kilku godzinach
 • zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin (CO²) przez niższe opory toczenia

Porównanie cen budowy z asfaltu i kostki

Przykład robocizny w Podkowie Leśnej – ceny 1 mb budowy dróg po przetargach

KOSTKA

 • Iwaszkiewicza – 2195 zł ( jezdnia 5.0m i chodnik oraz pobocze chłonne )
 • Reymonta – 1846 zł ( jezdnia 4.5m oraz odwodnienie )

ASFALT

 • Jelenia 1303 zł (jezdnia 5.0m, chodnik po obu stronach, odwodnienie)
 • Bukowa 813 zł (jezdnia 5,0m z poboczem chłonnym)

Mitem też jest obiegowa opinia, że kostka jest przepuszczalna, wiec jest bardziej ekologiczna. Prawidłowa podbudowa pod nawierzchnię z kostki składa się z kruszywa stabilizowanego chudym betonem, a do wypełnienia szczelin między kostkami wykorzystuje się wymieszany piach i cement (a nie sam piach) – nawierzchnia ta przepuszcza wodę w dokładnie takim samym stopniu co asfalt i lity beton.

Dodaj komentarz