Konserwator odrzucił wnioski Dendropolis – finał ostatnich skarg

Na początku lipca 2021 otrzymaliśmy Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), która jest efektem wniesionych skarg stowarzyszenia Dendropolis na prowadzoną przebudową stawu. Kontrole zostały przeprowadzone w styczniu i kwietniu br. Przypomnę, że Dendropolis żądało przywrócenia stawu do stanu pierwotnego oraz ukarania miasta grzywną za zniszczenie zabytku. Konserwator nie przychylił się do stanowiska stowarzyszenia, podkreślił, że „ochrona zabytkowych układów urbanistycznych ma na celu zapewnienie im przetrwanie i przekazanie następnym pokoleniom w całości, wobec powyższego wszelkie prowadzone prace muszą być akceptowalne, z punktu widzenia konserwatorskiego a przez to być zgodne z zasadą współczesnej doktryny konserwatorskiej -maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości oraz minimalnej ingerencji (…). Stan obecny nie jest stanem finalnym (…) z punktu widzenia konserwatorskiego prace są akceptowalne wobec powyższego nie przychyla się do wniosku stowarzyszenia”. Mało tego, MWKZ w swojej decyzji wydał „obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót budowlanych realizowanych przy zbiorniku wodnym w parku miejskim”.

To oznacza, że nie tylko my, jako miasto widzimy pilną konieczność dokończenia budowy, ale także Konserwator Zabytków.

Wiosną br. pisałem, że Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pozytywna dla miasta decyzja konserwatora zaskarżona przez Stowarzyszenie Dendropolis została przekazana do ponownego rozpatrzenia MWKZ.

Zgodnie z procedurą KPA, zwróciliśmy się z nowym wnioskiem (stary wycofaliśmy) do MWKZ z prośbą o wydanie kolejnej decyzji na przebudowę stawu i zgody na dalsze kontynuowanie prac. Różnice miedzy nowym a starym projektem są nieznacznie, został zgodnie z sugestią Ministra poprawiony kształt stawu na bardziej regularny – owalny, nawiązujący do przedwojennego. Pozostałe rozwiązania pozostają bez zmian. Do podania, oprócz projektu zostały załączone materiały, które miejmy nadzieję definitywnie rozstrzygną kwestie zawierane w zarzutach stowarzyszenia. Dodajmy, że termin wydania nowej decyzji został przedłużony o miesiąc  (do 19 lipca 2021) ze względu na włączenie się do postępowania Dendropolis (nowy wniosek jest nowym postępowaniem). Oczywiście należy pamiętać, że od każdej decyzji Dendropolis może się odwoływać.  

Jeszcze w zeszłym roku poprosiliśmy o pomoc środowisko konserwatorów specjalizujących się zabytkowych założeniach parkowych, współpracujących przy międzynarodowym programie HICAPS – Historical Castle Parks oraz skupionych wokół Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, na co dzień pracujących na rzecz utrwalania dziedzictwa historycznego parków i zespołów pałacowo-parkowych w Polsce i innych krajach Europy.

Miejmy nadzieję, że pozytywne opinie ekspertów na temat proponowanego przez miasto rozwiązania pozwoli szybko uporać się z dokończeniem przebudowy stawu i skupić na kolejnych tematach. Oprócz projektu, wytycznych konserwatorskich, analiz i ekspertyz dendrologicznych, numerycznych modeli terenu, dużej ilości materiałów historycznych, wykonawca wykonał dodatkowe pomiary niwelety terenu w parku.

Projektant pokazał wariantowo jak wyglądałby staw zaprojektowany przez Danielewicza, gdybyśmy wykonali go dzisiaj wg. projektu z 1927 r. Ponadto wykonaliśmy kolejne opinie budowlane dotyczące stanu wykonanych prac, wszystko aby zakończyć kwestie ciągle „wrzucanych” wątków pobocznych.

W interesie społecznym mieszkańców i miasta jest jak najszybsze dokończenie budowy stawu. Czekamy na niego już dwa lata.

Jeżeli w lipcu otrzymamy pozytywną decyzję MWKZ naszego wniosku (projektu), a Dendropolis zarzuci dotychczasowe praktyki skarżenia i odwoływania się, to będziemy jeszcze w tym roku mogli cieszyć się stawem. Jeżeli stowarzyszenie pozostanie przy swoich przekonaniach, to degradacja stawu i parku będzie postępowała dalej.

Dodaj komentarz