Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?

Solidarność, otwartość, człowieczeństwo – o tym zawsze warto rozmawiać. Czy Europa przetrwa gwałtowny napływ uchodźców? Jak walczyć z mową nienawiści, dlaczego boimy się uchodźców i co jest prawdziwą przeszkodą w drodze do dialogu z nimi. Czy chroniąc nasze wartości, możemy pozostać tolerancyjni, otwarci i solidarni? I jak ma się kondycja tych wartości w sytuacji nasilenia się ruchów nacjonalistycznych, rosnącej nienawiści wobec uchodźców przybywających do Europy, muzułmańskich mniejszości mieszkających już na terenie UE oraz wszelakich przejawów inności. Te i wiele innych tematów poruszono 21 kwietnia 2016r. podczas konferencji „Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Komisję Europejską, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Uniwersytet Wrocławski.

wrocławKonferencja odbyła się w ramach cyklu Mam Prawo. W trzech panelach dyskusyjnych wzięli udział liczni przedstawiciele świata nauki i polityki, reprezentanci instytucji unijnych, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z kraju i ze świata. Jednym z panelistów dyskusji dotyczącej wartości europejskich był Rzecznik Praw obywatelskich Adam Bodnar, który podkreślił, że przyjmowanie uchodźców to nie tylko obowiązek moralny, ale prawny, ponieważ jesteśmy stroną konwencji międzynarodowych, które nakładają na nas pewne zobowiązania. Rzecznik zaapelował także o zmianę wizerunku uchodźcy jako kogoś, komu naprawdę trzeba pomóc. Tymczasem, jak wskazał, prawdziwym polskim problemem pozostaje nienawiść w przestrzeni publicznej.

Tematem panelu, w którym miałem przyjemność wziąć udział były korzyści i koszty związane z napływem uchodźców. Opinie dotyczące imigracji bywają w różnych społeczeństwach radykalnie odmienne, ale imigracja w Unii Europejskiej pozostaje faktem. Stoimy przed wyzwaniem na zapewnieniu korzyści  z imigracji dla wszystkich: obywateli i społeczeństwa UE, imigrantów i ich rodzin, ale też niwelowaniu negatywnych skutków migracji. W panelu wzięli udział: Elmi Abdi, Gerald Asamoah, dr Kristin Klaudia Kaufmann (wiceburmistrz Drezna), dr Magdalena Lesińska.

Dzięki tego typu konferencjom jest szansa na zmianę świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści oraz reagowania na łamanie praw człowieka.

Dodaj komentarz