Miejskie działki na Jeleniej

W sierpniu 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek miejskich położonych przy ul. Jeleniej (naprzeciwko przychodni). Do niedawna zlokalizowana tam była firma oczyszczająca miasto Sen – Marc. Obecnie działki te pełnią funkcję składowania „materiałów z którymi nie bardzo jest co zrobić, typu stare materiały z rozbiórki, wycięte drzewa itp”. Mieszkańcy wielokrotnie prosili o uporządkowanie składowiska oraz zwracali uwagę na uciążliwości z tym związane. Takie zagospodarowanie działek negatywnie też wpływa na estetykę tej części miasta. Powierzchnia terenu wynosi 3079 m2.

Podjęcie tematu zagospodarowania tego terenu jest więc działaniem potrzebnym, prowadzącym do stworzenia nowej  przestrzeni, ale również przyczyniającym się do bardziej efektywnego i społecznie pożądanego zarządzania zasobem mienia komunalnego.

jelW przeszłości pojawiło się wiele pomysłów na wykorzystanie przedmiotowych działek. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  obszar ten przeznaczony jest pod usługi. Od przyszłego wykonawcy koncepcji oczekuje się propozycji usytuowania na tym terenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na archiwum miasta, pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz część komercyjną. Przestrzeń otaczająca budynek ma zyskać nową jakość poprzez wprowadzenie funkcji dydaktyczno-ekologicznej oraz rekreacyjno-sportowej, z uwzględnieniem planowanego sąsiedztwa ścieżki rowerowej.

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu mieli blisko dwa miesiące na składanie ofert. We wskazanym terminie do Urzędu Miasta wpłynęły dwie propozycje cenowe, z których wybrano: EMSIDE Maciej Kolendowicz z Warszawy. Koncepcja zagospodarowania tych działek będzie poddana konsultacjom z mieszkańcami.  Materiały do dyskusji powinny być gotowe pod koniec roku.

 

Dodaj komentarz