Wymiana wodomierzy

W 2017 roku Urząd Miasta planuje wymianę wodomierzy u wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej korzystających z miejskiej sieci wodociągowej.  Obecnie na spisanie stanu urządzeń pomiarowych istnieje jeden sposób – inkasent odwiedza lokatorów w celu odnotowania liczb, jakie wskazuje wodomierz. Dzięki pojawieniu się nowej technologii, precyzyjne dane o stanie liczników mogą być w dowolnym czasie przesyłane bezpośrednio do urzędu. Nowe wodomierze będą przystosowane do ewentualnego zastosowania  nakładki umożliwiającej zdalny odczyt. Technologia zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych umożliwia precyzyjne opomiarowanie zużycia wody oraz monitorowanie pracy wodomierzy. System ten zapewnia sprawny odczyt bez konieczności wizyt inkasenta na terenie nieruchomości. To znacznie ułatwi pracę urzędu,  a i mieszkańcy nie będą absorbowani wizytami inkasenta.

Obowiązek zakupu, instalowania, utrzymania w należytym stanie technicznym, czy okresowej legalizacji, wymiany oraz dokonywania odczytów wodomierza spoczywa po stronie miasta. Wodomierz zachowuje świadectwo kontroli metrologicznej przez okres 5 lat. Od początku budowy sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Podkowie Leśnej, czyli od połowy lat 90 wodomierze u mieszkańców nie były wymieniane. Zakup wodomierzy nastąpi jeszcze w tym roku.

fot. zdjęcie jest poglądowe

 

Dodaj komentarz