O co mieszkańcy wnioskowali?

Do końca września mieszkańcy mogli zgłaszać swoje wnioski do budżetu na rok 2018. Jest weekend, więc mam chwilę, żeby usiąść nad nimi i przejrzeć, które sprawy są dla Państwa na tyle ważne, że chcielibyście je umieścić w przyszłorocznych planach budżetowych. Zaskoczony nie jestem. Kilkudziesięciu mieszkańców  wnioskowało o drogi. I tak; wpłynęły pisma w sprawie budowy (przebudowy, remontu) ulic: Topolowej, Modrzewiowej, Głogów, Sarniej, Orlej (od Jaskółczej do Parowu Sójek), Sosnowej (Bukowa – Kolejowa) , Dębowej i Grabowej oraz wykonanie projektu na ulicę Irysową.

Poza tym mieszkańcy wnioskowali o zabezpieczenie środków finansowych na:

  • Kontynuowanie zagospodarowania działek miejskich na ulicy Jeleniej
  • Wyczyszczenie skweru(zadbanie o zieleń) na rogu ulicy Sarniej i Głównej
  • Budowę trasy do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ścieżki zdrowia) oraz urządzeń umożliwiających gimnastykę dla seniorów (z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej) –  z uwzględnieniem ćwiczeń pod okiem instruktora
  • Zagospodarowanie placów i skwerów w różnych częściach miasta elementami małej architektury, które będą służyły aktywnościom sportowym, wypoczynkowi i integracji rodzinnej, społecznej i międzypokoleniowej (skwerek ks. Kolasińskiego, skwerek na ulicy Głównej, skwer u zbiegu ronda przy Topolowej oraz placyki na ul. Storczyków oraz Wrzosowej)
  • Zwiększenie kwoty dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
  • Profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży
  • Ustawienie stołów do tenisa stołowego na terenie miasta, które urozmaiciłyby ofertę sportową
  • Budowę małego boiska (stadionu wraz trybunami na ok. 100 osób) do gry w piłkę nożną 105mx68m  na terenie ośrodka Adwentystów (w Żółwinie)
  • Organizację koncertu, wystaw i in. w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Wpłynął również wniosek o możliwość przeorganizowania stołówki przedszkolnej. Swoje pisma złożyły również Rada Rodziców i Rada Szkoły, Komisje Rady Miasta i jednostki organizacyjne.

Teraz uwzględniając potrzeby miasta, rozpoczęte zadania, Państwa wnioski i możliwości finansowe będę się zastanawiał jak wszystkie te problemy pogodzić i które z tych zagadnień są priorytetowe. Projektowanie budżetu jest procesem niezwykle złożonym wymagającym umiejętności przewidywania skutków obecnego i przyszłego działania. Jako, że plan finansowy odnosi się do przyszłości, to oznaczenie wielkości dochodów i przychodów ma charakter prognozy, która jest obciążona ryzykiem niepełnej realizacji ze względu na to, że trudno przewidzieć wszystkie uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne, które determinują wielkość środków publicznych wpływających do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na szczęście w Podkowie udaje mi się realizować znacznie więcej niż zostało przyjęte  w budżecie, ze względu na oszczędności w ciągu roku oraz dotychczasowe skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ale też bywają sytuacje nieprzewidziane, które miały miejsce w tym roku, że zaplanowane inwestycje nie są realizowane bądź są realizowane z opóźnieniem ze względu na kryzys wykonawców robót budowlanych na rynku ( większy popyt na usługi, brak rąk do pracy). Najbliższy miesiąc będzie dla mnie bardzo pracowity, bo nie jest proste tak kształtować politykę finansową, aby pogodzić różne potrzeby mieszkańców, czasami bardzo skrajne z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności rozwoju miasta.

Do 15 listopada projekt budżetu zostanie przedstawiony przeze mnie Radzie Miasta, która do końca roku powinna podjąć uchwałę budżetową na rok 2018.

Dodaj komentarz