Otrzymaliśmy dofinansowanie !

W dzisiejszych czasach, gdy znaczny procent mieszkańców poszukuje informacji za pośrednictwem coraz bardziej rozpowszechnionego medium jakim jest internet, posiadanie czytelnej i przejrzystej strony internetowej jest koniecznością, a prowadzenie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) obowiązkiem. Istniejąca strona miasta wymaga zmiany.

27 lutego 2015 roku. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nowej strony internetowej miasta Podkowa Leśna oraz powiązanego z nią Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W dniu wczorajszym (27.07) Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowanie. Miasto Podkowa Leśna zajęło wysoką 11 pozycję na 198 złożone wnioski i otrzyma dofinansowanie w kwocie 34.400zł. Wartość projektu: 43.050zł

Zmiana strony internetowej miasta powinna służyć poprawie komunikacji, łatwiejszemu odnalezieniu pożądanych informacji, możliwości wysyłania newslettera oraz dostosowaniu jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinna być dobrą platformą kontaktu z mieszkańcami.

Dodaj komentarz