Panel ekspertów w NIK

W dniu 23 czerwca 2016r. na zaproszenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wziąłem udział w panelu dyskusyjnym ekspertów pt. „Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią”. 

W dyskusji uczestniczyli uznani eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (organizacji samorządowych, min. Unii Miasteczek Polskich), przedstawiciele instytucji biorących udział w procesie planowania i kształtowania przestrzeni w gminach oraz przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń zawodowych zajmujących się tą tematyką. Tematem mojego wystąpienia była „Dzisiejsza infrastruktura, a jakość  życia w przestrzeni publicznej”.

nik panelDyskusja dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminach. W ocenie środowisk naukowych, organizacji zawodowych, samorządowych i przedsiębiorców, w Polsce od lat brakuje skutecznej polityki przestrzennej, a brak racjonalnego systemu zarządzania przestrzenią ma wpływ na straty nie tylko krajobrazowe ale i społeczne. W zamierzeniu organizatorów i uczestników konferencji spotkanie miało na celu wypracowanie rekomendacji do dalszych działań dla Rządu i Parlamentu. Na konferencji NIK zostały zaprezentowane również dotychczasowe wyniki kontroli prowadzonych w zakresie zagadnień objętych tematem spotkania.

Dodaj komentarz