Parkingowe statystyki

Całkowicie zapełniony Park&Ride znakomicie potwierdza sens zrealizowania tej inwestycji. Po dwóch miesiącach liczenia samochodów za pomocą pętli indukcyjnej mogę podać pierwsze dane statystyczne. W miesiącu grudniu parking nie był w pełni wykorzystany, zapewne wynikało to z trwającego okresu świątecznego jak i tego, że jeszcze nie wszyscy mieli informację, że inwestycja została udostępniona dla kierowców. W związku z tym przeprowadzono akcję informacyjno – ostrzegawczą. Kierowcy, którzy zaparkowali niezgodnie z przepisami mogli znaleźć za wycieraczką żółtą kartkę z informacją o bezpłatnym udostępnieniu  Park&Ride dla kierowców oraz grożących mandatach związanych z łamaniem przepisów. Akcja przyniosła oczekiwany efekt i każdego dnia samochodów na parkingu przybywało.

Pod koniec grudnia z parkingu korzystało ok. 30 samochodów, natomiast już w pierwszym tygodniu stycznia było ich między 90 a 100. Pod koniec stycznia (i ten trend się utrzymuje) wygląda to tak:

W dni najbardziej oblegane na parking wjeżdża ponad 130 kierowców. Najmniej w weekendy.

W tym samym czasie z parkingu korzysta ok. 95 samochodów (stoi zaparkowanych), zdecydowana większość pozostawiona jest w godzinach 8-16. W styczniu z parkingu skorzystało 2359 pojazdów, a w ciągu pierwszych dziesięciu dni lutego już 1024. Parkowanie jest bezpłatne.

Zdecydowanie poprawiło to sytuację w mieście, choć w dalszym ciągu są ulice, na których samochody parkują łamiąc przepisy. Jedynym skutecznym narzedziem dla takich kierowców są upomnienia i mandaty. Działania w zakresie uporządkowania parkowania w mieście będą podejmowane dalej.

Porzedni artykuł: park&ride-otwarty

Dodaj komentarz