Dostaliśmy kolejne pieniądze!

Dostaliśmy zwrot nakładów poniesionych na przebudowę ul. Bukowej w wysokości 712.563,34 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych ( umowę podpisałem w Sylwestra 2015r.)!

Pozostałe środki zewnętrzne otrzymane w 2015r.

749.480, 28zł na projekt budowy zintegrowanego  Systemu    Informacji Miejskiej (SIM)- co daje 85% wartości
273.962 zł na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej – 90% wartości prac
90.000zł na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim– 90% wartości
34.000zł na budowę strony www miasta – 80% wartości
278.042,70 zł dofinansowanie dla naszego miasta w ramach współpracy PTO – ponad 60%
21.217,50 na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- 85% wartości
29.004,49 na remont rowu – 50% wartości
859.606 zł  – odzyskanie podatku VAT
295.091 zł  na budowę budynku komunalnego – umowa została podpisana jeszcze przez poprzedniego burmistrza (planowana realizacja budowy miała nastąpić w 2014r., natomiast faktycznie budynek wybudowany został dopiero w 2015r. – pozyskane pieniądze udało się utrzymać).

CKiIO pozyskało:
50.000zł na wyposażenie centrum komputerowego
30.000zł dofinansowanie sprzętu
Biblioteka pozyskała:
9.000 zł dofinansowanie zakupu książek

Proces starania się o środki wydaje się prosty pod warunkiem, że złożone wnioski są poprawne, a dokumentacja nie posiada braków i jest kompletna. Niestety w przypadku naszego miasta takich dokumentacji do tej pory nie było. Przykładem może być SIM, kiedy w kwietniu 2015 pozyskałem informację o możliwości dofinansowania tego zadania. Warunkiem była wykonanie rzeczowe i finansowe do końca sierpnia, natomiast złożony wcześniej projekt okazał się niekompletny: brak części wykonawczej (koszt takiego wykonania projektu ok. 120.000zł, których w budżecie nikt nie przewidział), nie zgłoszone wszystkie działki do budowy na których miały być posadowione elementy SIM, pomylone nr ewidencyjne z nr obrębów i wreszcie zadeklarowane lokalizacje w działkach kolejowych – a jak wiadomo pozwolenie na budowę wydaje minister (wtedy jeszcze Infrastruktury) i czeka się na nie rok. Dodatkowym problem był brak zagwarantowanych pieniędzy w budżecie w wysokości wartości projektu (860.000zł). Dofinansowanie dostaje się z reguły po realizacji zadania i rozliczeniach z wykonawcami, a na to trzeba mieć własne pieniądze. Realizacja tego projektu była karkołomna, przy takich brakach wydawała się niemożliwa, ale jednak udało się go przeprowadzić z sukcesem. Były to po raz pierwszy tak duże pozyskane pieniądze zewnętrzne dla miasta.

Niestety nie udało się przezwyciężyć trudności przy moich staraniach na tzw. schetynówkę przy ciągu ulic Kwiatowej i Paproci na kwotę 1.660.000zł – z powodu braków formalnych w projekcie, choć pieniądze wydawały się w zasięgu ręki. Projekty drogowe nie były do tej pory sprawdzane pod względem formalnym w naszym urzędzie i naprawienie powielonych błędów przez kolejne urzędy w krótkim procesie weryfikacji projektu okazało się nie do przezwyciężenia. Szkoda, bo to kolejna zmarnowana szansa na pieniądze spoza budżetu. O pieniądze na ul. Bukową zabiegałem od lutego, choć wydawało się to bez szans. Z każdą kolejną wizytą to prawdopodobieństwo dofinansowania rosło, nie będę opisywał kroków, ale te przykłady wyżej pokazują jedno, że najważniejsza jest przede wszystkim determinacja i działanie w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko kolejne wyzwania. A ja lubię wyzwania, bo to napędza, nie boję się też podejmować ryzyka, ważne by tylko je zminimalizować.

Najtrudniej było zmotywować pracowników, którzy w sytuacjach trudnych mają ulubione powiedzenie „ nie da się”, „jest za mało czasu” co miało miejsce zarówno w przypadku SIM jak i w przypadku Bukowej. Teraz po sukcesach pozyskania ok. 2.500.000 zł są znacznie bardziej pozytywnie nastawieni do podejmowania prób i rozwiązywania przeszkód.

Trudne zadanie pozyskiwania pieniędzy stoi przede mną i w obecnym roku. Pieniądze zewnętrzne są jedyną szansą na zmniejszenie braków infrastrukturalnych w naszym mieście. Najważniejsze jest przygotowanie dobrych i bezbłędnych dokumentacji, a to wymaga przede wszystkim czasu. Dotychczasowe (np. projekt Parku Miejskiego) wymagają aktualizacji i uzupełnienia, bo jak napisałem już wyżej kompletne nie są. Jak doświadczenie pokazuje wnioski można składać (nawet przejdą weryfikację formalną), ale w efekcie, pozyskanie pieniędzy i rozliczenie ich będzie niemożliwe. Dla mnie najważniejszy jest finalny efekt i nad tym będziemy kolejny rok pracować, tak aby był jeszcze lepszy od poprzedniego.

 

Wrocław – Europejską Stolicą Kultury

Rok 2016r. „kulturalnie” należy do Wrocławia. Od 17 stycznia 2016r. Wrocław oficjalnie został Europejską Stolicą Kultury. Weekend obfitował w setki wydarzeń artystycznych, które opracowali kuratorzy zajmujący się poszczególnymi obszarami sztuki – architekturą, filmem, literaturą, muzyką, sztukami wizualnymi, teatrem, performance oraz operą. W części z nich miałem przyjemność uczestniczyć i muszę przyznać, że rozmach przygotowań był widoczny na każdym kroku. 120 tys. osób wzięło udział w „Przebudzeniu” – jednym z najliczniejszych i najbardziej spektakularnych pochodów w historii miasta.

Biorąc pod uwagę, że jednym z najważniejszych problemów naszego kontynentu jest problem migracji, to wybór Wrocławia jako miejsca, w którym mieszają się różne wpływy, narodowości, wyznania i kultury w połączeniu z bogatą historią miasta okazał się decyzją odpowiadającą duchowi czasu. I właśnie cztery Duchy: Wielu Wyznań, Odbudowy, Innowacji i Powodzi opowiedziały tę historię, która zakończyła się wielkim show.

Pozwolę sobie zacytować Prezydenta Wrocławia p. Dudkiewicza, z czym się całkowicie zgadzam „dziś wiemy, że idee nacjonalistyczne to dzień wczorajszy, a europejskość to przyszłość”. Europejska Stolica Kultury to pomysł, który ma promować miasta Starego Kontynentu, ich kulturę, tradycję i historię regionu. We Wrocławiu cały rok będą się odbywały przeróżne wydarzenia kulturalne, warto w planach weekendowych czy wakacyjnych taki wyjazd sobie zaplanować, do czego szczególnie zachęcam.

 

Odzyskaliśmy VAT!

Udało się! Na konto miasta (jeszcze w grudniu) wpłynęło 860 000zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Pamiętacie Państwo, w lipcu pisałem, że podjąłem decyzję o współpracy z profesjonalnym doradcą podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Podkowa Leśna. Dotychczasowy brak takiego odliczenia zwiększał realne koszty, jakie ponosiło nasze miasto, co miało negatywny wpływ na potencjał inwestycyjny. Podjęliśmy konkretne działania w celu odzyskania VAT. Procedura odzyskiwania jest niezwykle skomplikowana, odbywa się też na zasadzie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Przez niejednoznaczność interpretacji w podatku VAT oraz nieprecyzyjność przepisów gminy nie odliczają w pełni należnego im podatku lub nawet go nadpłacają, tym samym uszczuplając budżet gminy. Nie uniknęliśmy również dużej kontroli urzędu skarbowego, którą udało nam się przejść pozytywnie. Przeanalizowaliśmy  wydatki miasta na kwotę ok. 15 mln zł poniesione w ciągu ostatnich pięciu lat. Korzyści są ewidentne w postaci żywej gotówki, którą możemy przeznaczyć na inwestycje. Cała procedura była i ryzykowna i czasochłonna, ale warto było podjąć starania, których nikt do tej pory nie podejmował.

Dochód per capita

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie dochodów gmin w całej Polsce, w przeliczeniu na mieszkańca (per capita). Dane GUS uwzględniają dochody własne, dotacje, subwencję ogólną oraz środki na dofinansowanie zadań. Wpływy samorządów oscylują w granicach 2 229 zł – 48 680 zł na jednego mieszkańca. Najbogatszą gminą w 2014 roku był Kleszczów (łódzkie). Całkowite dochody gminy wyniosły 48 680 zł per capita. To ponad dwukrotnie więcej niż druga w zestawieniu Krynica Morska (23 897 zł), leżąca w województwie pomorskim. Najniżej uplasowały się Komprachcice (opolskie) z dochodami per capita wynoszącymi 2 326 zł

Podkowa Leśna uplasowała się na 20 pozycji w kraju z dochodem 6 577, 92 zł na mieszkańca, następny(26) w naszym regionie był Nadarzyn 6185,40zł, kolejno Michałowice (41) 5792,67zł. Milanówek uplasował się na 39 pozycji z kwotą 3856,30zł, Grodzisk (745) 3506,13zł, Brwinów (919) 3400,24 zł.

Na dochód naszej gminy składa się głównie PIT mieszkańców –ok.50%, który wynosi ponad 12.000 000 zł, podatek od nieruchomości 1.720 000zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 508 000zł.

Ranking-dochodow-gmin-czesc-1-1-499

Ranking-dochodow-gmin-czesc-2-500-999

Audyt budowy szkoły

O nieudolnym prowadzeniu budowy szkoły było powiedziane już bardzo dużo, sprawy sądowe ciągną się dalej, koszty ponosimy wszyscy. W dniach 6-26 listopada 2015r. firma AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., przy udziale:

 • Doroty Brandeburg – Audytora wewnętrznego, uprawnienia na podstawie art. 286, ust. 1 pkt. 1-4, 5) ppkt. d) Ustawy o finansach publicznych,
 • Leszka Rakocza – Specjalisty ds. budownictwa, uprawnienia budowlane – nr ewidencyjny uprawnień 176/68;
 • Bogumiła Skorupskiego – mgr inż. budownictwa, architekta, uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1271/PWOK/09,

przeprowadziła audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”.

Przytoczę Państwu same końcowe wnioski, zaś do przeczytania całości audytu zachęcam tutaj. Tym razem mojego komentarza nie będzie.

WNIOSKI

W toku prac audytowych przedstawiono Audytorom szereg dokumentów (wymieniowych w niniejszym opracowaniu) na podstawie których przedstawiamy następujące wnioski końcowe.

Podczas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej” popełniono wiele uchybień i nieprawidłowości, a przede wszystkim:

 1. brak wystarczającego nadzoru ze strony inwestora nad prowadzoną inwestycją, a szczególnie Burmistrza Miasta w zakresie całościowego nadzoru i odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządczej jako kierownika jednostki – całe niniejsze opracowanie;
 2. brak nadzoru finansowego ze stron władz Miasta, a szczególnie Skarbnika, nad prowadzoną inwestycją – strony 12-14 i 45-46;
 3. brak całościowego przygotowania do inwestycji – analizy potrzeb, konsultacji społecznych, planu finansowego oraz zatwierdzenia tegoż planu – odpowiedzialny Kierownik jednostki tj. Burmistrz oraz osoby pełniące funkcje zarządcze jednostce tj. kierownik Referatu Inwestycji – strona 11-12
 4. popełniono liczne błędy podczas czynności przetargowych:
  1. błędne opisy przedmiotu zamówienia – strona 27,
  2. akceptacja przekroczenia kwot, które zamawiający przeznaczał na realizacje zamówienia – strona 28-29,
  3. niekompletne protokoły z postępowań – strona 29,
  4. brak danych dotyczących szacowania wartości przedmiotu zamówienia – strona 29,

– każde z tych nieprawidłowości niesie skutki prawne, np. odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych;

 1. zapis umowy wskazujący na umowę o dzieło przy robotach budowlanych tej skali jest błędny i nie powinien mieć miejsca – zapis taki skonstruowany został w ramach realizacji usługi przez p. Heliodora Orłowskiego – strona 27;
 2. w umowach zawartych z wykonawcami nie zabezpieczono w sposób wystarczający interesów zamawiającego, co leży w zakresie obowiązków pracowników Referatu Inwestycji – strony 32-35;
 3. uchybienia w opiniach/zatwierdzeniach radców prawych inwestora, mające wpływ na przebieg i koszt inwestycji – strona 34 i 38.

Na przebieg Inwestycji miały wpływ zarówno pośpiech (upływające terminy czy niedogodne warunki atmosferyczne np. przy kładzeniu dachu w miesiącach zimowych) jak i trudności komunikacyjne (na linii projektant-inwestor-wykonawca) oraz mnogość podwykonawców. Złożoność inwestycji (budynek szkoły – stary i nowy, sala sportowa, termomodernizacja) oraz jej specyfika wymagały odmiennych czynników – dobrej komunikacji, dokładnego i rzetelnego projektu oraz sprawnego wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. Każdy z tych elementów zawiódł, w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli do tego dołożyć splot nieprzychylnych okoliczności takich jak upadłość firmy wykonującej inwestycję czy śmierć osób odpowiedzialnych w procesie inwestycyjnym można stwierdzić, że fakt iż szkoła została wybudowana i funkcjonuje, trzeba uznać za sukces.

Trudno się jednak zgodzić z tym, że popełnionych błędów nie można było uniknąć. Wręcz przeciwnie – Audytorzy zwracając uwagę władz Miasta na najważniejsze uchybienia i nieprawidłowości jednocześnie wskazują na fakt, iż (przynajmniej części z nich) można było uniknąć. Dlatego też zespół audytowy przedkłada Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna następujące rekomendacje:

 1. wzmocnić kontrolę zarządczą sprawowaną przez Burmistrza w obszarze inwestycji;
 2. wzmocnić kontrolę zarządczą sprawowaną przez Burmistrza i Sekretarza w obszarze zamówień publicznych;
 3. wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze finansów, w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta;
 4. zapewnić prawidłową obsługę prawną Urzędu, wraz z koniecznością przedstawiania polis od odpowiedzialności cywilnej osób świadczących usługi prawne dla Urzędu;
 5. zapewnić ciągły rozwój zawodowy (szkolenia / kursy / studia podyplomowe) osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i nadzorowanie inwestycji – w zmieniającej się sytuacji prawnej osoby te winny być biegłe w dziedzinie, w której wykonują obowiązki służbowe.