Planowana przebudowa ulicy Lotniczej

W pierwszej kolejności w 2021 roku planowana jest przebudowa ulicy Lotniczej. Na tym odcinku 160 m od ulicy Brwinowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Od strony południowej wybudowane zostaną stanowiska postojowe z kostki betonowej. Postój Taxi zostanie przeniesiony i usytuowany po stronie południowej jako zatoczka równoległa, tak aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z usług jak i zmniejszyć przestrzeń pasa drogowego zajmowaną przez rezerwę na stanowiska Taxi. Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy, zostanie wykonany nowy chodnik z kostki betonowej, a także wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Przebudowa ulicy uporządkuje ważny rejon w centrum miasta, szczególnie pod względem parkowania, planowana jest budowa 25 nowych miejsc parkingowych, tym samym uporządkowany zostanie dzisiejszy dziki parking wzdłuż torów WKD i skończy się rozjeżdżanie trawników i poboczy w tym rejonie. Jest to ostatni nieuporządkowany kwartał przestrzeni w bliskim sąsiedztwie przystanku Podkowa Leśna Główna. Po rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w końcu 2015 r, budowie P&R w końcu 2017 roku i uporządkowaniu terenu na wiosnę 2018 r., zamkniemy tym samym porządkowanie nie tylko kwestii chaosu parkujących samochodów i bałaganu z tym związanego, ale przede wszystkim uporządkujemy przestrzeń i uregulujemy zasady z jej korzystania w centrum miasta. Po wykonaniu tej inwestycji zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania. Projekt był konsultowany na spotkaniu z mieszkańcami.

Dodaj komentarz