Podkowa Leśna najlepszą „gminą do życia”!

Podkowa Leśna najlepszą „gminą do życia” w Polsce i co oczywiste – na Mazowszu, w kategorii strefy podmiejskie! Jak mieszkać, to tylko w Podkowie!
W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. Wśród nich znalazły się m.in.: dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, poziom edukacji, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach określonych według typów funkcjonalnych. Są to: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Więcej ➡️https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-ktorej-gminie-najlepiej-sie-mieszka-serwis-samorzadowy-pap-oglosil-wyniki

Dodaj komentarz