Podkowa Leśna numerem 1

Na stronach papierowej „Wspólnoty” oraz jej stronie internetowej, niewątpliwie miesięcznika uważanego za najbardziej merytoryczny w tematyce samorządowej, ukazał się artykuł „Jak samorządy inwestują w kulturę” wraz z rankingiem wydatków jednostek samorządowych. W kategorii gmin miejskich zostało sklasyfikowanych 237. Metodologia była prosta – ranking wydatków na kulturę objął 2 lata – 2015 i 2016 rok, co stanowiło uzupełnienie rankingu opublikowanego przed rokiem, obejmującego wydatki w latach 2010–2014. Dane zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez Jednostek Samorządu Terytorialnego do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe łącznie z lat 2015–2016. Wydatki zostały przeliczone na osobę (na podstawie  danych GUS na koniec 2016 roku).

Z przyjemnością informuję, że Podkowa Leśna w klasyfikacji gmin miejskich wydaje na kulturę najwięcej w Polsce – 1022,37zł na mieszkańca, co daje 7,26% wydatków ogółem w budżecie (dział 921) oraz 8 miejsce w kraju wśród wszystkich gmin. Kolejne miejsca w kategorii gmin miejskich zajmują: Pruszków – 882,02zł, Sucha Beskidzka- 866,56zł, Jastarnia- 632,39zł, Bolesławiec 613,53zł, Krynica Morska 596,77zł, Duszniki Zdrój 589,41zł.

Gminy sąsiednie:

Brwinów  162,18zł
Milanówek  254,72zł
Nadarzyn  630, 40zł
Michałowice  441,23
Grodzisk Mazowiecki  281,66zł

W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy 2 miejsce. Zawsze w różnych rankingach wydatki, jakie Podkowa Leśna przeznacza na działania kulturalne plasują nas w czołówce.  Od 1990 roku, wszystkie kadencje władz samorządowych przykładały ogromną wagę do kultury, Nasze miasto zostało stworzone dla ludzi kultury i wszystkich jej konsumentów, miało pogodzić twórców kultury z jej odbiorcami stwarzając niepowtarzalne warunki samorozwoju mieszkańców w tej dziedzinie życia społecznego. Warto też zaznaczyć, ze wydatki na kulturę w naszym mieście dotyczą zazwyczaj wydatków bieżących przeznaczanych na „konsumowaną kulturę” a nie inwestycji.

Warto podkreślić, że podobnie do poprzedniego plebiscytu,  w tym roku, też czołowe miejsce zajęły gminy turystyczne.

Dlatego zaglądając do ostatniego rankingu przygotowanego przez Wspólnotę, ze zdumieniem odnotowałem fakt, że pięć gmin ( w tym 4 z czołówki) znalazło się na ostatnich pozycjach, Podkowie przypadł nr 235. W związku z tym w błędnym kierunku poszła też analiza materiału. Widać, że Excel sprawił komuś psikusa. Zdarza się. Napisałem do redaktora naczelnego Janusza Króla prośbę o sprostowanie rankingu.

 

Pan Janusz Król

Redaktor Naczelny „Wspólnoty”

j.krol@municipium.com.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

nawiązując do maila przesłanego do Państwa Redakcji 13.04.2018 r. podtrzymuję moją prośbę o weryfikację i publikację sprostowania rankingu dotyczącego wydatków na kulturę za lata 2015 i 2016 r., którego wyniki ukazały się w ostatnim wydaniu pisma „Wspólnota” (nr 7/1247, 7 kwietnia 2018 r.).W rankingu wydatków na kulturę Podkowa Leśna w kategorii gmin miejskich znalazła się na 235 miejscu mimo, że jej wydatki na kulturę 2015-2016 per capita wyniosły1022,37, a udział wydatków na kulturę w budżecie ogółem 7,26%, co plasuje ją w czołówce rankingu. Najwyraźniej na str. 16 rankingu dot. gmin miejskich ostatnie pięć pozycji pomyłkowo zostało wpisane nie na swoich miejscach. W poprzednim rankingu „Wspólnoty” za lata 2010-2014 Podkowa Leśna wśród gmin miejskich plasowała się na drugiej pozycji. Natomiast w rankingu samorządów zaangażowanych w kulturę ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury opartym o dane za lata 2015-2016,
a opublikowanym przez samorząd.pap.pl Podkowa Leśna zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich o dużej zamożności

Należy podkreślić, że od 1990 roku kolejne władze samorządowe przykładały ogromną wagę do wspierania kultury w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna, stale poszerzając ofertę oraz inwestując w infrastrukturę, zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

Z uwagi na pojawiające się w mediach lokalnych informacje powtarzające nierzetelne informacje za opublikowanym przez Państwa Pismo rankingiem nasze miasto traci w oczach mieszkańców i gości swoją renomę miasta kultury, przyjaznego kulturze. 

            Jeszcze raz proszę o weryfikację rankingu oraz zamieszczenie sprostowania (na okładce lub czołowych stronach pism zarówno w wersji papierowej „Wspólnoty” jak i na stronie www z pełnym rankingiem.

 

 

Dodaj komentarz