Podkowa najlepiej zarządza finansami

8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów miałem przyjemność odebrać nagrodę dla Podkowy Leśnej – samorządu, który najlepiej gospodaruje publicznymi pieniędzmi.

Podkowa Leśna zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS w podziale na 5 kategorii: gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Ranking został oparty o 7 kryteriów, wśród których znalazły się m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem czy stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

Europejski Kongres Samorządów to wydarzenie na skalę europejską organizowane po raz piąty  – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W tym roku wzięło udział ponad 2 tys. osób z całej Europy.

Największym zaskoczeniem było odebranie nagrody w Krakowie z rąk premier Beaty Szydło, szczególnie biorąc pod uwagę trwającą w całym kraju gorączkę związaną ze strajkującymi nauczycielami. Być może odebranie bezpośrednich gratulacji z ust premiera kraju byłoby wyróżnieniem, gdyby nie kontekst całej sytuacji i fiasko rozmów ze związkami zawodowymi w Warszawie, gdzie dla milionów Polaków rozwiązanie tego problemu jest znacznie ważniejszym wydarzeniem niż wręczenie nagrody Burmistrzowi Podkowy Leśnej (to była jedyna nagroda, którą wręczała premier). Ale jak domyślam się Europejski Kongres Samorządowy i zbliżające się wybory do Europarlamentu były kluczowe tego wieczoru dla przedstawiciela rządu.

Moje bardzo krótkie wystąpienie podczas wieczoru, którego w TVP nie zobaczycie.

 

 

Dodaj komentarz