Podkowa Samorządowym Liderem Edukacji

Podkowa Leśna otrzymała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 2018. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października 2018 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą.

Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Certyfikat jest jednym z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 8 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce.

uzasadnienie lider edukacji

Dodaj komentarz