Z myślą o ludziach starszych

„Nie ma się co pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. Do starości bowiem musimy się przygotować, póki jeszcze jesteśmy względnie młodzi” Słowa ks. Adama Bonieckiego posłużyły mi kilka lat temu do wywołania dyskusji w przestrzeni publicznej nt. Miasta Przyjaznego Starzeniu. Później to hasło było jednym z filarów programu wyborczego, a dokładnie zawarte było w bloku Kapitał społeczny. To, że nie młodniejemy, a czas płynie wiemy wszyscy. To, że żyjemy coraz dłużej bardzo cieszy, ale jest też nowym cywilizacyjnym wyzwaniem które nie omija naszego miasta. Idea przyświecająca programowi WHO o sieci miast przyjaznych starzeniu się, adresowana była i jest do większych skupisk miejskich. To jednak nie zwolniło mnie z obowiązku  myślenia o seniorach. W ramach zmiany przyzwyczajeń, a pamiętam jedną ze swoich pierwszych decyzji bardzo dobrze – było udostępnienie toalety na parterze urzędu miasta dla wszystkich, a nie tylko urzędników. Dzisiaj jest ona przystosowana także dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowaliśmy rampy dla osób niepełnosprawnych i ograniczaną motoryką dla trzech podkowiańskich budynków użyteczności publicznej: biblioteki, LO na Wiewiórek i urzędu miasta. Ta ostatnia służy już ponad rok. Budowane drogi zaczęły być wzbogacane o skrzyżowania z wyniesioną tarczą, co ma pomóc w ich przekraczaniu i likwiduje barierę wysokości w czasie przechodzenia z chodnika na jezdnię i odwrotnie. Zejścia na skrzyżowaniach  wyposażone są specjalne płytki sygnalizujące osobom niewidomym zmianę rodzaju drogi.  Płytki chodnikowe z których budujemy chodniki też zostały dobrane z myślą o osobach z ograniczona motoryką. Płytki są bez fazy, o warstwie wierzchniej „płukanej” co zmniejsza efekt  poślizgu w zimę. To rozwiązanie zostało wprowadzone w odpowiedzi na Państwa uwagi dotyczące śliskości tradycyjnej kostki betonowej.

Podkowiański OPS zaangażował się w aktywizację Klubu Seniora. Organizuje wyjazdy, wycieczki, zajęcia artystyczne, rzemieślnicze, ćwiczenia gimnastyczne, a wszystko aby nasza aktywność trwała jak najdłużej. Uniwersytet Otwarte Pokolenia dalej intensywnie prowadzi swoją działalność. Pozyskaliśmy trójkołowe rowery czy żywność, która jest regularnie już od ponad 2 lat dystrybuowana wśród mieszkańców potrzebujących, głownie starszych.

Zatrudniony niemalże 2 lata temu koordynator sportu organizuje nie tylko zajęcia i imprezy czysto sportowe. To właśnie on odpowiedzialny jest za cały program zajęć oferujących ćwiczenia na kręgosłup. Zajęcia od początku cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Wprowadziłem program dopłat do rehabilitacji wszystkich dla mieszkańców, nie tylko tych najstarszych. Organizowane były szerokie badania przesiewowe wraz ze szpitalem Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, dla grupy w średnim wieku. Kontynuujemy program bezpłatnych szczepień przeciw grypie. W tej kadencji nakłady miasta na opiekę zdrowotną wzrosły ponad dwukrotnie.

Działania nie dotyczą tylko dostosowania przestrzeni, np. Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, budynków użyteczności publicznej czy ulic i niższych krawężników. W różnych miejscach miasta pojawiło się kilkadziesiąt nowych ławek, pozwalających złapać chwilę oddechu na dłuższym spacerze. |Nowe urządzenia do ćwiczeń, nie tylko na terenie MOK ale i wzdłuż wybudowanych ścieżek rowerowych. Toaleta publiczna, w końcu czysta, oświetlona, z ciepłą wodą i łatwo dostępna dla osób o ograniczonej motoryce. Doświadczenie starzenia się jest zjawiskiem międzypokoleniowym, dotyczącym w takiej samej mierze dwudziestolatków jak i osiemdziesięciolatków. Należy dążyć do tego, by pokolenie ludzi młodych, których postawy kształcimy nie tylko w domach, ale i w szkołach było nakierowane na wzajemną, międzypokoleniową pomoc. Dlatego w ramach OPS ruszył program mający na celu wykorzystanie wolontariatu i  sąsiedzkiej pomocy.

Pisaliśmy i piszemy wnioski o dofinansowanie, tak aby uzupełnić i wzbogacić ofertę miasta mającą na celu pełną inkluzję społeczną „srebrnej” grupy społecznej. Finalizuję pomysł wprowadzenie bezpłatnych przejazdów kolejką WKD na terenie miasta dla grupy 65+ (i młodzieży uczącej się) i pomysł wprowadzenia karty mieszkańca uprawniającej seniorów do np. zakupu towarów po niższych cenach. Wszystko z myślą o Państwu.

To tyle podsumowania, o planach jeszcze będzie można przeczytać.

 

Dodaj komentarz