Podsumowanie roku

27 listopada minął rok od momentu, w którym objąłem urząd Burmistrza. Nie sposób uniknąć próby podsumowania, tego co udało się zrealizować. Był to okres wytężonej pracy, analiz, czas trudnych decyzji , które w perspektywie mają przynieść pozytywne zmiany dla miasta. Moje decyzje oparte są na planowaniu długoterminowym, linearności i racjonalizmie. Przedstawiam Państwu, te które z mojego punktu widzenia są najważniejsze dla miasta, a które udało się zrealizować.

 1. Wprowadzenie zasady jawności -wdrożenie nowej procedury dotyczącej dostępu do informacji publicznej, upublicznienie rejestrów, dzięki temu mieszkańcy mogą w pełni kontrolować wydatkowanie pieniędzy publicznych, wprowadzenie kalendarza on-line burmistrza.
 2. Utrzymanie równowagi budżetowej miasta i niedoprowadzenie do zadłużenia, biorąc pod uwagę kondycję finansową, w jakiej miasto zastałem (w tym ilość wniesionych spraw sądowych przeciwko miastu dotyczących prowadzenia inwestycji szkolnej, których konsekwencje będziemy ponosić jeszcze w kolejnych latach. Jednocześnie dzięki mediacjom te koszty ponosimy mniejsze).
 3. Ukierunkowanie postępowań odszkodowania za drogi na poziom negocjacji i wypłatę rekompensaty w wysokości faktycznej wartości działek drogowych, a nie jak to miało miejsce do tej pory – odszkodowania były wypłacane po cenie działek budowlanych – w perspektywie wszystkich odszkodowań to są milionowe oszczędności dla miasta.
 4. Optymalizacja kosztów inwestycji i realizacji zadań bieżących, m.in. poprzez podjęcie starań o zwrot podatku VAT.
 5. Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w budżecie, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową miasta, mało tego, inwestycje zostały wykonane lub przynajmniej rozpoczęte w pierwszej połowie roku. W poprzedniej kadencji realizacja po pierwszym półroczu wahała się pomiędzy 2-10%.
 6. Uzyskanie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie powierzenia miastu właściwości realizowanych przez Konserwatora Zabytków – mówiąc prościej Konserwatora Zabytków będziemy mieli w podkowiańskim urzędzie miasta – co znacznie i ułatwi i skróci czas oczekiwania na zgody w zakresie prac pielęgnacyjnych zieleni. To jedyny taki przypadek w Polsce, gdzie tak małe miasto zostało obdarzone tak dużym kredytem zaufania.
 7. Wprowadzenie z sukcesem spowolnienia ruchu na podkowiańskich drogach – to też nowość. W poszczególnych obszarach Podkowy zastosowano środki techniczne wymuszające ograniczenie prędkości ruchu kołowego i uprzywilejowanie ruchu pieszego i rowerowego.
 8. Zainicjowanie bardzo dobrej współpracy z PGE, w celu sukcesywnego kablowania miasta – kilka kilometrów kablowanych dróg już znalazło się w budżecie zakładu na ten rok i prace będą kontynuowane w kolejnych latach.
 9. Niedopuszczenie do likwidacji posterunku policji.
 10. Porządkowanie przestrzeni publicznej – wybudowanie Systemu Informacji Miejskiej, zrewitalizowanie bardzo zaniedbanego Parku Przyjaźni Polsko –Węgierskiej, wyczyszczenie stawu w Parku Miejskim, faszynowanie rowów, usunięcie nielegalnych reklam.
 11. Podjęcie aktywnej polityki dotyczącej drzewostanu i zieleni, m.in. w Parku Miejskim.
 12. Wybudowanie budynku komunalnego.
 13. Zmiana kierunku polityki prospołecznej oraz przekierowanie pomocy publicznej do osób, które jej faktycznie potrzebują, m.in. poprzez przeorganizowanie stołówki szkolnej, wsparcie osób najbardziej potrzebujących unijnym programem pomocy.
 14. Uruchomienie działań zmieniających strukturę i funkcjonowanie Urzędu Miasta w celu wprowadzenia najwyższej jakości usług dla mieszkańców oraz zwiększeniu dostępności (np. likwidacja dnia wewnętrznego, mieszkańcy przyjmowani są codziennie).
 15. Doprowadzenie do podjęcia jednomyślnego stanowiska w/s wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej przez przedstawicieli samorządów, które mam nadzieję przyczyni się do zmiany absurdalnego rozporządzenia degradującego otaczając nas krajobraz przyrodniczy.

To był dla mnie rok trudnych wyzwań, ale przy ogromnej wewnętrznej motywacji napędzanej bardzo dużą życzliwością mieszkańców i większości radnych udało się wytyczyć określony kierunek. Czy słuszny? Ocenę pozostawiam Państwu.

Staram się utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami wykorzystując różne narzędzia komunikacyjne, takie jak: biuletyn i strona internetowa (nad jej ulepszeniem trwają prace), ale też za pośrednictwem mojego bloga www.arturtusinski-podkowa.pl, internetowych stron społecznościowych, a przede wszystkich organizowanych spotkań – dotychczas odbyło się ich 11, gdzie ta styczność jest bezpośrednia, co bardzo sobie cenię. Udało mi się też zbudować bardzo dobre relacje z mediami nie tylko lokalnymi, ale i ogólnopolskimi (tv, radio, prasa, portale internetowe). O Podkowie Leśnej mówi się dużo, w różnych kontekstach, ale na ogół dobrze, co ogromnie cieszy, bo przekłada się to na korzyści dla miasta.

Dziękuję Państwu za okazywaną przychylność, wyrozumiałość i dobrą współpracę w ciągu tego roku.

 

Dodaj komentarz