Pomniki przyrody do pielęgnacji

W lipcu 2015r. pisałem o potrzebie podjęcia decyzji co do kierunku polityki gospodarki drzewostanem, w tym pomnikami przyrody na terenie Podkowy Leśnej czytaj tutaj/pomniki-przyrody-w-podkowie-lesnej/ . Na terenie Podkowy Leśnej po inwentaryzacji w skład chronionych alei i pomników przyrody wchodzą  425 drzewa: brzoza brodawkowa, buk pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy Kościele).

W ramach współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów opracowywano strategię zieleni na terenie obszaru Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było zebranie podstawowych danych oraz rozpoznanie stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, w tym cech morfologicznych mogących mieć wpływ na kondycję drzewa. Istotnym elementem, na który zwrócono uwagę było także otoczenie każdego z pomników. Kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń pielęgnacyjnych, mających na celu zabezpieczenie zarówno samego drzewa, jak i jego otoczenia przed ewentualnymi skutkami przeszłych zaniedbań. Osobno opisano pojedyncze pomniki, osobno zaś całe grupy drzew alejowych.

DSC_6267zmNa terenie Podkowy Leśnej wytypowano 196 pomników przyrody do pielęgnacji. Pielęgnacja będzie polegała na usunięciu posuszu i założeniu ewentualnych wiązań elastycznych, w zależności od potrzeb. Wśród tych wytypowanych 196 drzew, 24 znajdują się na działkach prywatnych. W związku z tym, że Urząd Miasta podjął starania o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody, do wszystkich właścicieli drzew na terenach prywatnych zostały wysłane zapytania – czy wyrażają zgodę na przeprowadzenie prac w obrębie ich posesji. Praktycznie wszyscy wyrazili zainteresowanie i zgodę, na pozostałe decyzje czekamy. Wniosek o dofinansowanie 196 drzew zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfośig logoKilka dni temu został złożony do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie pielęgnacji 873 drzew na terenie Parku Miejskiego. Planujemy również wystąpić na kolejne ok. 1000 drzew również w Parku Miejskim od ul. Parkowej. Pod koniec 2015r. za otrzymane pieniądze zewnętrzne zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne 260 drzew w Parku Miejskim.

Dodaj komentarz