Prace w lesie

Nadleśnictwo Chojnów poinformowało Urząd Miasta, że na terenie Rezerwatu im. Bolesława Hryniewieckiego w Podkowie Leśnej prowadzone są działania ochronne polegające na usuwaniu gatunków obcych, w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej. Prace prowadzone są na podstawie porozumienia Nadleśnictwa z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i będą trwały do 30 października 2018. Proszę o uważne korzystanie z tej części lasu.

fot. robinia akacjowa

fot. czeremcha amerykańska

Dodaj komentarz