Teren wokół WKD zagospodarowany

Przestrzeń wokół stacji Podkowa Leśna Główna i Park&Ride zmienia się w szybkim tempie. Została postawiona nowoczesna toaleta miejska, latarnie w typie pastorał i wybudowane wiaty na rowery, nawiązujące swoją stylistyką do elementów drewnianych zabytkowej stacji WKD Główna. Cały teren jest monitorowany i dobrze oświetlony, więc mieszkańcy pozostawiający swoje samochody i rowery, bądź korzystający z parkingu np. wieczorem mogą  czuć się  znacznie bezpieczniej niż dotychczas.

 

Obecnie zostały zakończone prace przy zagospodarowywaniu terenu zielenią. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia nowo projektowana zieleń powinna spełniać funkcję wypoczynkową i rekreacyjną – posadzone rośliny są różnorodne gatunkowo i atrakcyjne dla mieszkańców ze względu na zapach, kolor i fakturę liści, kwiatów i pędów. Zadaniem projektanta było stworzenie dekoracyjnej oprawy dla otoczenia stacji WKD i terenów przyległych przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powiązania nowo urządzanego terenu z miejscowym krajobrazem.

W składzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenów zieleni w otoczeniu Park&Ride znajdują się gatunki liściaste i iglaste odpowiednie dla właściwego regionu klimatycznego. Zgodnie z zamówieniem posadzono prawie 6.000 roślin, a dokładnie 5.854 rośliny o wartości zamówienia 124.400 zł. Wprowadzone nasadzenia są charakterystyczne dla siedliska oraz odporne na wymarzanie i zanieczyszczenia komunikacyjne. Ze względu na nasłonecznione stanowisko i charakter terenu użyte gatunki posiadają niskie wymagania glebowe i pielęgnacyjne oraz dobrze znoszą nasłonecznienie i suszę. Przy ogrodzeniu oddzielającym tory WKD od parkingu zostały posadzone pnącza kwitnące, pod drzewami – rośliny cieniolubne.

Wybudowane zostało również ogrodzenie pomiędzy budynkiem prywatnym a skwerem. Następnym etapem będzie ustawienie ławek i koszy na śmieci.

Dodaj komentarz