Projektujemy drogi

Analizując możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na budowę dróg, wiem już, że bez dobrze przygotowanej dokumentacji nie mamy żadnych szans. Dlatego podjąłem decyzję o ogłoszeniu dużego przetargu na przygotowanie projektów.

Termin wykonania dokumentacji  jest uzależniony od uzgodnień w Starostwie Powiatowym, które pomimo pozytywnej dla Podkowy Leśnej interpretacji przepisów przez Ministra Infrastruktury oraz przychylnych opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadal odrzuca zaproponowane przez projektantów i Miasto rozwiązania nie rozumiejąc uwarunkowań, specyfiki  i charakteru naszego miasta. Wiąże się to z wielomiesiączną batalią pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Starostwem, Wojewodą i Ministrem.

Mieszkańcy pytają mnie, dlaczego przygotowanie dokumentacji, na podstawie której można przystąpić do remontu (budowy) drogi trwa tak długo? Odpowiem, w skrócie.

Nasza dokumentacja od lat opiniowana jest negatywnie przez Starostwo Powiatowe Grodzisku Mazowieckim, a uzasadnienia są na tyle absurdalne, że nie wymagają komentarza, choć coś tam ciśnie się na usta.  Jako przykład argumentów podawanych w odmowie podam:

  • brak wymaganej szerokości drogi -12m (wszystkie drogi powinniśmy poszerzyć do wymaganej szerokości, wykupić pasy od mieszkańców)
  • w obszarze zabudowy miejskiej są wymagane chodniki po obu stronach jezdni (jeżeli droga ma szer. 12 m to powinniśmy zabetonować od płotu do płotu)
  • niedopuszczalne jest zwężenie jezdni na istniejący drzewostan (drzewa w pasach drogowych należy wyciąć-żadne naturalne szykany nie wchodzą w grę)
  • przejścia dla pieszych są niedopuszczalne, bo statystycznie na pasach ginie najwięcej pieszych i są niebezpieczne (sic!)
  • remont chodnika jest nieuzasadniony, bo podczas wizji lokalnej  (p. Orackiego) nie szedł nim żaden pieszy (!)

Argument, że układ urbanistyczny ( w tym siatka dróg) Podkowy Leśnej jest wpisany do rejestru zabytków – nie trafia do opiniującego projekty z up. Starosty Grodziskiego p. Waldemara Orackiego. Żadne inne dotyczące bezpieczeństwa i związanych z tym trendów światowych np. szykan, zwężeń, wykorzystania naturalnych spowolnień w postaci drzew też nie trafiają. Uzyskałem dla Podkowy Leśnej odstępstwo od Ministra Infrastruktury, ale pan inspektor jest z tych co wiedzą lepiej.

Może powinienem zgłosić tę osobę do dorocznej antynagrody Gazety Stołecznej „Nogi od stołka” ? Albo ustanowić analogiczną do Warszawy  nagrodę Powiatu Grodziskiego? Swoją drogą to jest ciekawe jak inspektor taką argumentacją ośmiesza Starostwo.

W ostateczności urząd po wielu moich staraniach i interwencjach uzyskuje potrzebne zgody, szkoda tylko, że okupione długim czasem, na czym tracą wszyscy mieszkańcy.

Został rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dróg:

  • Zadanie 1  Warszawska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul.Sokola – ul.Jaskółcza; ul.Kukułek;
  • Zadanie 2  Błońska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Jelenia; ul.Helenowska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Jelenia; ul.Sarnia;
  • Zadanie 3  Sosnowa na odcinku ul.Bukowa – ul.Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul.Bukowa – ul.Leśna; ul.Grabowa; ul.Topolowa;
  • Zadanie 4  Mickiewicza; ul.Ejsmonda; ul.Sasanek; ul.Głogów na odcinku ul.Sasanek – ul.Irysowa, ul. Storczyków na odcinku ul.Jana Pawła II – ul.Kwiatowa

W trakcie projektowania są: ul.Modrzewiowa (J.Pawła II – ul.Wschodnia), ul.Kościelna, ul.Dębowa, ul.Jodłowa, ul.Reymonta (ul.Żeromskiego – ul.Słowackiego), ul.Lipowa, ul.Główna, ul.Rysia, ul.Bobrowa, ul.Kolejowa, ul.Sokola, ul.Gołębia, ul.Zachodnia, ul.Kwiatowa (ul.Parkowa – ul.Paproci nieutwardzona) oraz skrzyżowanie ul.Topolowa/ul.Lipowa/ul.Bukowa/ul.Sosnowa

Gotowe dokumentacje do realizacji: ul.Kwiatowa, ul.Iwaszkiewicza, ul.Myśliwska, ul.Błońska (ul.Słowicza – tory WKD planowany Park&Ride), ul.Bukowa (ul.Reymonta – ul.Sosnowa)

Po wygenerowaniu kolejnych oszczędności jeszcze zostaną zlecone: ul. Miejska, ul. Sójek

Na wybór ulic do projektowania składały się trzy kryteria: strategiczne (kanalizujące natężenie ruchu), najwięcej petycji, próśb, pism mieszkańców z uwagi na pylenie i nieprzejezdność oraz te wzdłuż których biegną niezmodernizowane sieci energetyczne.

Dodaj komentarz